De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Bert van der Klis. Tijdens deze dienst is er de viering van het Heilig Avondmaal.

De collecte tijdens de dienst is voor de Vredesweek en de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Eredienst hier in Dalen.

Volgende week zondag 30 september is er om 10.00 uur weer dienst. De voorganger zal dan zijn Ds. Den Braanker uit Dalen.

Lied van de maand

Voor de dienst zingen we het lied van de maand. Voor de maand september is dit lied 119a


Kinderoppas

Voor de jongste kinderen is er tijdens de zondagsschool kinderoppas in de Weme. Voor vragen kunt u contact opnemen met Patrick Rodermond via het <contact>menu op deze site. Zondag 30 september is er weer kinderopvang.


Groet van de Gemeente De bloemen van de vorige week zijn gegaan naar: Mevr. Hilbrands-Wilting in de Schutse en een kaart is gezonden naar: Mevr. Cremer – Veninga in de Voorde.


Kaartverkoop: Na de dienst is er weer kaartverkoop achter in de kerk.


Bezoek uit Ruse:

Er zijn dit weekend 6 mensen uit onze partnergemeente Ruse op bezoek. Tedy, Emo, en hun kinderen Victor,  Maria en Nikolai met zijn dochter Eli. Gisteren is er een bezoek gebracht aan Schiermonnikoog waar is gefietst. Vanochtend bezoeken ze de dienst in onze kerk. Vanmiddag wordt de Daoler Tuun bezocht en het concert van de drie muziekverenigingen bijgewoond. Vanaf 17.00 uur wordt gegeten in de Weme. Iedereen die hieraan deel wil nemen kan zich nog opgeven via de lijst in de kerk. Maandag wordt een openluchtmuseum in de buurt bezocht. Mocht er iemand mee willen dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij: Lammy van Urk, Petrus Hollenga of Ds. den Braanker. Dit gaat met eigen vervoer en iedereen betaald de eigen onkosten.


Spreuk van de week:

Op het einde komt het altijd goed en als het niet goed komt, is het nog niet het einde.


Agenda

30-9-2018  10.00 uur   ds. P. A. den Braanker


7-10-2018  10.00 uur  ds. P. A. den Braanker


13-10-2018  10.00 uur    Najaarsmarkt in de Dorpskerk


14-10-2018  10.00 uur   Ds. W Hordijk    Aalden


17-10-2018  Vanaf 15.00 uur.   Samen aan tafel in de Weme


18-10-2018  20.00 uur   Kerkenraadsvergadering in de Weme


21-10-2018  10.00 uur   ds. P. A. den Braanker


28-10-2018  10.00 uur    ds. P. A. den Braanker