De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Dré Kruizinga.

De collecte tijdens de dienst is voor Open Doors christenvervolging en de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Eredienst hier in Dalen.

Volgende week zondag 7 oktober is er om 10.00 uur weer dienst. De voorganger zal dan zijn Ds. Den Braanker uit Dalen.

Lied van de maand:

Voor de dienst zingen we het lied van de maand. Voor de maand september is dit lied 119a.


Groet van de Gemeente:

De bloemen van de vorige week zijn gegaan naar: Mevr. Koers Olthof Maandehof 3 en een kaart is gezonden naar: Mevr. Smit Hilbrands Ds. Van Lunzenlaan 36 in Odoorn.


Zingen met hart en ziel:

Zangavond op 4 oktober in Aalden  in de Gereformeerde Kerk in Aalden;  Een kennismaking met  teksten van Sytze de Vries op melodieën uit de Anglicaanse traditie, zoals die zijn opgenomen in de bundels ‘het liefste lied van overzee’. Erik Nijzink verzorgt de muzikale leiding, waarbij naast orgel de samenzang ondersteund wordt door Ingrid Korsaan op saxofoon en door de cantorij uit Aalden onder leiding van Tinie van der Stelt; Hetty Cohen Stuart neemt de toelichting bij de teksten voor haar rekening. De zangavond begint op 4 oktober om 19.30 en de toegang is gratis. U bent van harte uitgenodigd!


Samen aan Tafel:

Woensdag 17 oktober. Degenen die mee willen helpen met voorbereiden en koken zijn om 15.00 uur welkom in de Weme. Om 18.00 uur gaan we aan tafel. Er zal een kleine bijdrage in de kosten gevraagd worden. Hartelijk welkom. In verband met het inkopen doen vragen wij u om zich van tevoren op te geven! U kunt dit doen bij Ds. Den Braanker of Jeannet Den Braanker.  Mondeling, per telefoon 0524 551251 of via het <contact>menu op deze site mail!


Najaarsmarkt:

Zaterdag 13 oktober wordt door de activiteitencommissie weer de jaarlijkse najaarsmarkt georganiseerd. Er worden weer diverse dingen zoals o.a.: Boeken, zelf gemaakt gebak, huisvlijt, kerstartikelen, breiwol, kaarten, lappen stof,  de alom bekende knieperties.  De markt begint om 10.00 uur en duurt tot ca. 15.00 uur.


Agenda

7-10-2018 10.00 uur   ds. P. A. den Braanker


11-10-2018  14.30 uur   ds. P. A. den Braanker, dienst in Selkersgoorn


13-10-2018  10.00 uur   Najaarsmarkt in de Dorpskerk


14-10-2018  10.00 uur   Ds. W Hordijk Aalden


17-10-2018  Vanaf 15.00 uur.  Samen aan tafel in de Weme


18-10-2018  20.00 uur   Kerkenraadsvergadering in de Weme


21-10-2018  10.00 uur  ds. P. A. den Braanker


28-10-2018  10.00 uur   ds. P. A. den Braanker


4-11-2018  10.00 uur   ds. Den Arend Exloo