De voorganger van vanochtend is Ds. Den Arend en de organist is Bert van der Klis.

De collecte tijdens de dienst is voor Najaarszendingsweek (meer kansen voor inheemse bevolking) en de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Eredienst hier in Dalen.

Volgende week zondag 11 november is er om 10.00 uur weer dienst. De voorganger zal dan zijn Ds. Den Braanker uit Dalen. Aan deze dienst zal Chr. Mannenkoor Stadskanaal muzikale medewerking verlenen. Dit koor staat onder leiding van dirigent Harold Kooy en wordt op orgel begeleid door Ronald IJmker.

 

Lied van de maand:

Voor de dienst zingen we het lied van de maand. Voor de maand november is dit lied 717.


Zondagsschool:

Op 11 en 25 november is er om 10.00 uur zondagsschool in de Weme. Alle kinderen van de basisschoolleeftijd zijn welkom. Ook voor de jongste kinderen is er dan opvang. Op zondag 2 december beginnen we met oefenen voor het kinderkerstfeest. Wil je hieraan meedoen?  Kom dan op 2 december om 10.00 uur naar de zondagsschool!.


Groet van de Gemeente:

De bloemen van de vorige week zijn gegaan naar: Mevr. Bogaard-Ruinemans Achterkamp 11 in Dalen en een kaart is gezonden naar: Ds. H. Veltman uit Almelo.


Project Ruse (Bulgarije): Graag vragen wij nogmaals uw aandacht voor ons project voor de armlastigen in onze partnergemeente Ruse.  In de kerk staat een fotocollage met daarbij een collectebus.  De actie loopt nog tot 25 november.


Kerkzender:

Op dit moment zijn er weer een paar ontvangers beschikbaar. Deze worden gratis beschikbaar gesteld. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met Klaas van Urk 0524 552332 of Roelof Kamps 0524 222762.


Bijbels koken:

De eerstvolgende keer van het “Bijbels Koken” is op maandag 26 november. Degenen die mee willen helpen zijn om 15.00 uur welkom in de Weme. Om 18.00 uur gaan we aan tafel. Er zal een kleine bijdrage in de kosten gevraagd worden. Hartelijk welkom. In verband met het inkopen doen vragen wij of u zich van tevoren wilt opgeven!    U kunt dit doen bij Ds. Den Braanker of bij Jeannet Den Braanker. Mondeling, per telefoon 0524 551251 of via het <contact>formulier op deze site.


Agenda

11-11-2018   10.00 uur ds. P. A. den Braanker  

Oogstdienst m.m.v. Christelijk Mannenkoor Stadskanaal


18-11-2018  10.00 uur 

ds. P. A. den Braanker  Viering Heilig Avondmaal


25-11-2018  10.00 uur ds. P. A. den Braanker     

Laatste zondag van het kerkelijk jaar


26-11-2018  15.00 uur

Bijbels koken  Weme


28-11-2018  20.00 uur

Kerkenraad in de Weme


29-11-2018 13.45 uur

ds. P. A. den Braanker,    dienst in Selkersgoorn


2-12-2018  10.00 uur

ds. H. Knecht – de Boer 1e advent


9-12-2018  10.00 uur

ds. P. A. den Braanker  2e advent


16-12-2018  10.00 uur

ds. P. A. den Braanker  3e advent


23-12-2018  10.00 uur

ds. P. A. den Braanker  4e advent


23-12-2018

Zondagsschool Kinderkerstfeest