De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Geert Meendering. Tijdens deze dienst is er viering van het Heilig Avondmaal.

De collecte tijdens de dienst is voor Perspectief (ex) gedetineerden en de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Eredienst hier in Dalen.

Volgende week zondag 25 november is er om 10.00 uur weer dienst. De voorganger zal dan zijn Ds. Den Braanker uit Dalen. Dit is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In deze dienst zullen de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht.

Lied van de maand

Voor de dienst zingen we het lied van de maand. Voor de maand november is dit lied 717.


Kinderoppas

Voor de jongste kinderen is er tijdens de zondagsschool kinderoppas in de Weme. Voor vragen kunt u contact opnemen met Patrick Rodermond via het <contact>menu op deze site. De volgende datum is er weer kinderopvang: 25 november


Groet van de Gemeente

De bloemen van de vorige week zijn gegaan naar: Mevr. Veerenhuis Stroetendijk 2, Dalerveen en een kaart is gezonden naar: Mevr. Zwiers Drenthen Kruisakkers 6, Dalen.


Bijbels koken:

Op maandag 26 november gaan we weer bijbels koken. Degenen die mee willen helpen zijn om 15.00 uur welkom in de Weme. Om  18.00 uur gaan we aan tafel. Er zal een kleine bijdrage in de kosten gevraagd worden. Hartelijk welkom. In verband met het inkopen doen vragen wij of u zich van tevoren wilt opgeven! U kunt dit doen bij Ds. Den Braanker of bij Jeannet Den Braanker. Mondeling, per telefoon 0524 551251 of via het <contact>menu op deze site.


Inzamelen goederen:

Zaterdag  24 november van 10.00 tot 11.30 uur kunt u weer spulletjes, voor de bazaar, inleveren in de Weme.  We zijn weer op zoek naar: Kleding, Huishoudelijke artikelen, Boeken, Glaswerk, Elektrische apparatuur, Porselein en Serviezen, Speelgoed enz.     *Moet u met spoed opruimen, neem dan contact op met Albert Zwiers 0524551414 of Roelof Kamps 0524 222762.


Agenda


25-11-2018  10.00 uur

ds. P. A. den Braanker  Laatste zondag van het kerkelijk jaar


26-11-2018  15.00 uur

Bijbels koken  Weme


28-11-2018  20.00

Kerkenraad in de Weme


29-11-2018  13.45 uur

ds. P. A. den Braanker,  dienst in de Selkersgoorn


2-12-2018  10.00 uur

ds. H. Knecht – de Boer 1e advent


9-12-2018  10.00 uur

ds. P. A. den Braanker  2e advent


16-12-2018  10.00 uur

ds. P. A. den Braanker  3e advent


23-12-2018  10.00 uur

ds. P. A. den Braanker  4e advent


23-12-2018  18.30 uur

Zondagsschool Kinderkerstfeest


24-12-2018  21.00 uur

ds. P.A. den Braanker Kerstnachtdienst m.m.v. Geert Meendering en Titus Troelstra