Van de kerkrentmeesters

Beste Gemeente leden, december is traditiegetrouw de maand waarin wij Kerkbalans houden. Zo ook dit jaar. In de afgelopen periode is er weer veel werk verzet om het papierwerk weer rond te krijgen. Dit werk wordt grotendeels gedaan door Ingrid Veenendaal van de ledenadministratie. Zij zorgt ervoor dat het drukwerk tijdig klaar is en in enveloppen gedaan. Dat de looplijsten weer up-to-date zijn en de lopers uitgenodigd worden om op pad te gaan met de Kerkbalans.

In week 49 (3 tot 7 december) wordt de kerkbalans bij u bezorgd en in de daaropvolgende week (50) weer opgehaald. Wilt u deze direct invullen en weer klaarleggen? Dan komen de lopers niet voor niets bij u aan de deur. In de folder bijgevoegd bij de Kerkbalans vindt u een begroting van de kosten en opbrengsten. Ook ziet u daarin waaraan uw bijdrage besteed zal worden. Met name het onderhoud van de kerk en De Weme vragen veel van ons budget. In De Weme is het de bedoeling om de ramen te vervangen waar nog geen dubbel glas in zit. Hierdoor zullen de energiekosten weer minder gaan worden. Dit is een investering voor de lange termijn.

Uw bijdrage blijft noodzakelijk voor het in stand houden van de kerkelijke gemeente in Dalen. Uit uw bijdrage blijkt uw betrokkenheid bij de kerk van Dalen. Hopelijk is deze groot en bent u royaal in uw bijdrage. Deze wordt erg op prijs gesteld.

Namens het College van Kerkrentmeesters

Geertje Goelema-Koelman