De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Geert Meendering.

De collecte tijdens de dienst is voor de Diaconie en de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Eredienst hier in Dalen.

Vanavond is om 18.30 uur het kerstfeest van de zondagsschool. Aan deze dienst zullen de kinderen van de zondagsschool, het kinderkoor en een groep muzikanten van “Volharding meewerken. Het thema is: Kerst, wat een poppenkast?!

Morgenavond 24 december is om 21.00 uur de kerstnachtdienst. Voorganger in deze dienst is Ds. Den Braanker. Organist is Geert Meendering en trompettist Titus Troelstra zal muzikale medewerking verlenen.

Eerste kerstdag 25 december is er om 10.00 uur dienst. Voorganger in deze dienst is Ds. Den Braanker. Organist is Geert Meendering en fluitiste Greetje Pos en gitarist Sjouke v/d Veen  zullen muzikale medewerking verlenen.

Volgende week zondag 30 december is er om 10.00 uur weer dienst. De voorganger zal dan zijn Dhr. M. Vos uit Vriezenveen

Lied van de maand

Voor de dienst zingen we het lied van de maand. Voor de maand december is dit lied 454.


Kinderoppas

Voor de jongste kinderen is er tijdens de zondagsschool kinderoppas in de Weme. Voor vragen kunt u contact opnemen met Patrick Rodermond via het <contact>menu op deze site.


Groet van de Gemeente

De bloemen van de vorige week zijn gegaan naar: Mevr. Kalkdijk Schoolstraat 17 in Dalen en een kaart is gezonden naar: Dhr. Bouwers Achterbente 13, ook in Dalen.


Oudjaarsavond:

Oudjaarsavond is er geen dienst.


Agenda

6-1-2019  10.00 uur

ds. H. Veltman Almelo


13-1-2019  10.00 uur

ds. P. A. den Braanker


20-1-2019  10.00 uur

ds. P. A. den Braanker


27-1-2019  10.00 uur

Mevr. J.A. Maatjes Oosterhesselen


3-2-2019  10.00 uur

ds. P. A. den Braanker


Uw kerkenraad wenst u allen bijzonder goede en gezegende kerstdagen en een gezellige jaarwisseling!

 Allen van harte een heel gezond en goed 2019 gewenst!

 

Wij nodigen u graag uit voor de

NIEUWJAARSRECEPTIE

woensdag 9 januari  in De Weme,

aanvang 20.00 uur.