De eerstvolgende keer van “Samen aan Tafel” is op woensdag 23 januari a.s. Degenen die mee willen helpen zijn om 15.00 uur welkom in De Weme. Om 18.00 uur gaan we aan tafel. Er zal een kleine bijdrage in de kosten gevraagd worden. Iedereen hartelijk welkom. In verband met het inkopen doen vragen wij of u zich van tevoren wilt opgeven! U kunt dit doen bij mij of bij Jeannet. Mondeling, per telefoon of e-mail!

Tel. 551251 of e-mail: den.braanker.pa@kpnmail.nl

Ds. Peter den Braanker