De voorganger van vanochtend is Ds. H. Veltman en de organist is Geert Meendering.

De collecte tijdens de dienst is voor de Diaconale Commissie  en de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Eredienst hier in Dalen.

Volgende week zondag 13 januari is er om 10.00 uur weer dienst. De voorganger zal dan zijn Ds. Den Braanker uit Dalen.

Lied van de maand

Voor de dienst zingen we het lied van de maand. Voor de maand januari is dit lied 534.


Kinderoppas

Voor de jongste kinderen is er tijdens de zondagschool kinderoppas in de Weme. Voor vragen kunt u contact opnemen met Patrick Rodermond via: dprodermond@gmail.com


Groet van de Gemeente

De bloemen van de vorige week zijn gegaan naar: Mevr. Brands Dr. Cristiaansplein 10 en een kaart is gezonden naar: Fam. Boevink Noordenveldseweg 1 in Wachtum.


Samen aan Tafel

De eerstvolgende keer van “Samen aan Tafel” is op woensdag 23 januari a.s. Degenen die mee willen helpen zijn om 15.00 uur welkom in De Weme. Om 18.00 uur gaan we aan tafel. Er zal een kleine bijdrage in de kosten gevraagd worden. Iedereen is van harte welkom. In verband met het inkopen doen vragen wij of u zich van tevoren wilt opgeven! U kunt dit doen bij Ds. Den Braanker of bij Jeannet Den Braanker. Mondeling, per telefoon of e-mail!

Tel. 551251 of e-mail: den.braanker.pa@kpnmail.nl


Nieuwjaarsreceptie

Allen van harte een heel gezond en goed 2019 gewenst!

Wij nodigen u graag uit voor de

woensdag 9 januari  in De Weme, aanvang 20.00 uur.

We kunnen elkaar dan de hand schudden, terug kijken op 2018 en natuurlijk vooruit naar 2019, vanzelfsprekend onder het genot van een hapje en een drankje.

U bent zeer welkom!


Agenda

13-1-2019  10.00 uur

ds. P. A. den Braanker


20-1-2019  10.00 uur

ds. P. A. den Braanker


23-1-2019  vanaf 15.00 uur

Samen aan tafel Weme


27-1-2019  10.00 uur

Mevr. J.A. Maatjes Oosterhesselen


3-2-2019  10.00 uur

ds. P. A. den Braanker

Viering Heilig Avondmaal