De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Bert van der Klis.

De collecte tijdens de dienst is voor de Diaconie en de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Eredienst hier in Dalen.

Volgende week zondag 20 januari is er om 10.00 uur weer dienst. De voorganger zal dan zijn Ds. Den Braanker uit Dalen.

Lied van de maand

Voor de dienst zingen we het lied van de maand. Voor de maand januari is dit lied 534.


Kinderoppas

Voor de jongste kinderen is er tijdens de zondagsschool kinderoppas in de Weme. Voor vragen kunt u contact opnemen met Patrick Rodermond via het <contact>menu op deze site. Vanochtend is er kinderopvang in de Weme.   27 januari is er weer kinderopvang!


Groet van de Gemeente

De bloemen van de vorige week zijn gegaan naar: dhr. R Middelveld Burg. Fonteinstraat 16, Dalen en een kaart is gezonden naar: Mevr. Wilting-Jager Reindersdijk 4 Dalen.


Samen aan Tafel

De eerstvolgende keer van “Samen aan Tafel” is op woensdag 23 januari a.s. Degenen die mee willen helpen zijn om 15.00 uur welkom in De Weme. Om 18.00 uur gaan we aan tafel. Er zal een kleine bijdrage in de kosten gevraagd worden. Iedereen is van harte welkom. In verband met het inkopen doen vragen wij of u zich van tevoren wilt opgeven! U kunt dit doen bij Ds. Den Braanker of bij Jeannet Den Braanker.  Mondeling, per telefoon 0524 551251 of via het <contact>menu op deze site.


Kaartverkoop:

Na de dienst is er weer kaartverkoop achter  in de kerk.


Stamppottenbuffet:

Het jaarlijkse stamppottenbuffet staat gepland voor zondag 10 februari. Om inzicht te krijgen hoeveel mensen hieraan meedoen is opgave wenselijk. U kunt zich hiervoor opgeven middels de intekenlijst welke op de avondmaaltafel of in de Weme ligt. Ook telefonische opgave is mogelijk. Dit kan via Jannie van Laar: 0524552334   of Roelof Kamps 0524222762   Opgave, via deze website, is mogelijk op de <contact>pagina: Activiteitencommisie, Roelof Kamps.


Agenda

20-1-2019  10.00 uur

ds. P. A. den Braanker


23-1-2019  Vanaf 15.00 uur

Samen aan tafel Weme


27-1-2019  10.00 uur

Mevr. J.A. Maatjes Oosterhesselen


3-2-2019  10.00 uur

ds. P. A. den Braanker


6-2-2019 20.00 uur

Kerkenraadsvergadering in de Weme


10-2-2019  10.00 uur

Viering Heilig Avondmaal ds. P. A. den Braanker

17.00 uur Stamppottenbuffet Weme


17-2-2019  10.00 uur

ds. P. A. den Braanker


24-2-2019  10.00 uur

ds. Den Arend Exloo