De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Dré Kruizinga.

De collecte tijdens de dienst is voor Oecumene en de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Eredienst hier in Dalen.

Volgende week zondag 27 januari is er om 10.00 uur weer dienst. De voorganger zal dan zijn Mevr. Maatjes uit Oosterhesselen.

Lied van de maand

Voor de dienst zingen we het lied van de maand. Voor de maand januari is dit lied 534.


Kinderoppas

Voor de jongste kinderen is er tijdens de zondagsschool kinderoppas in de Weme. Voor vragen kunt u contact opnemen met Patrick Rodermond via het <contactmenu> op deze site. De volgende datum is er weer kinderopvang: 27 januari.


Groet van de Gemeente

De bloemen van de vorige week zijn gegaan naar: Geesje Lennips De Mars 10 en een kaart is gezonden naar: Fam. Busscher Middendorp 10 in Wachtum.


Samen aan Tafel

Op woensdag 23 januari is er weer samen aan tafel. Degenen die mee willen helpen zijn om 15.00 uur welkom in De Weme.  Om 18.00 uur gaan we aan tafel. Er zal een kleine bijdrage in de kosten gevraagd worden. Iedereen hartelijk welkom. In verband met het inkopen doen vragen wij of u zich van tevoren wilt opgeven! U kunt dit doen bij Ds. Den Braanker of bij Jeannet Den Braanker.  Mondeling, per telefoon 0524 551251 of via het <contact>menu op deze site.


Kaartverkoop:

Na de dienst is er weer kaartverkoop achter  in de kerk.


Stamppottenbuffet:

Het jaarlijkse stamppottenbuffet staat gepland voor zondag 10 februari. Om inzicht te krijgen hoeveel mensen hieraan meedoen is opgave wenselijk. U kunt zich hiervoor opgeven, middels de intekenlijst welke op de avondmaaltafel of in de Weme ligt. Ook telefonische opgave is mogelijk bij Jannie van Laar: 0524 552334 of bij Roelof Kamps: 0524 222762. Opgave, op deze website, kan via het <contact>menu, Roelof Kamps – Activiteitencommissie.


Inzameling Goederen:

De eerste inzameling voor de bazaar is op zaterdag 16 februari. U kunt uw spulletjes weer inleveren van 9.30 tot 11.30 uur in de Weme.


Agenda

23-1-2019  Vanaf 15.00 uur, 18.00 uur aan tafel

Samen aan tafel,  in de Weme


27-1-2019  10.00 uur

Mevr. J.A. Maatjes Oosterhesselen


3-2-2019  10.00 uur   

ds. P. A. den Braanker   Viering Heilig Avondmaal


6-2-2019  20.00 uur

Kerkenraad vergadering Weme


10-2-2019  10.00 uur 

Doopdienst  ds. P. A. den Braanker

17.00 uur Stamppottenbuffet Weme


16-2-2019  9.30 uur

Inzameling goederen Weme


17-2-2019   10.00 uur

ds. P. A. den Braanker