De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Geert Meendering.                          Tijdens de dienst is er vanmorgen de viering van het Heilig Avondmaal.

De collecte tijdens de dienst is voor noodhulp in Bangladesh en de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Eredienst hier in Dalen.

Volgende week zondag 10 februari is er om 10.00 uur weer dienst. De voorganger zal dan zijn Ds. Den Braanker uit Dalen. In de dienst zal Victor Rodermond worden gedoopt.

Lied van de maand:

Voor de dienst zingen we het lied van de maand. voor de maand februari is dit lied 519.


Kinderoppas:

Voor de jongste kinderen is er tijdens de zondagsschool kinderoppas in de Weme. Voor vragen kunt u contact opnemen met Patrick Rodermond via her <contact>menu op deze kerkwebsite. De volgende data is er weer kinderopvang:  10 februari en 24 februari.  Vanochtend is er kinderoppas in de Weme.


Groet van de Gemeente:

De bloemen van de vorige week zijn gegaan naar:  Mevr. Spijker Maandehof 2, Dalen en een kaart is gezonden naar:  Mevr. Kalkdijk Schoolstraat 17, ook in Dalen.


Stamppottenbuffet:

Het jaarlijks stamppottenbuffet staat gepland voor zondag 10 februari. Om inzicht te krijgen hoeveel mensen hieraan meedoen is opgave wenselijk. U kunt zich hiervoor opgeven middels de intekenlijst welke op de avondmaalstafel in de kerk, of in de Weme ligt. Ook telefonische opgave of via de mail is mogelijk.          Dit kan via: Jannie van Laar 0524 552334,  of  Roelof Kamps 0524 222762, mail via het <contact>menu op deze site.


Inzameling Goederen:

De eerste inzameling voor de bazaar is op zaterdag 16 februari. U kunt uw spulletjes weer inleveren van 9.30 tot 11.30 uur in de Weme.                                          De volgende data 16 maart, 13 april, en 11 mei is er weer inzameling van 9.30 tot 11.30 uur in de Weme.


Boekenverkoop:

Vanaf 8 februari kunt u elke vrijdagmiddag weer boeken kopen in de Weme. De Weme is open van 14.00 tot 16.00 uur.  De boeken kosten €. 1,00 per stuk.


Agenda

6-2-2019  20.00 uur

Kerkenraadsvergadering Weme


10-2-2019  10.00 uur Eredienst

Ds. P.A. Den Braanker. Doopdienst van Victor Rodermond

10-2-2019 17.00 uur  Stamppottenbuffet Weme.


17-2-2019  10.00 uur. Eredienst

Ds. P.A. Den Braanker


24-2-2019  10.00 uur. dienst

Ds. Den Arend Exloo


3-3-2019  10.00 uur. Eredienst

Ds. P.A. Den Braanker


10-3-2019  10.00 uur. Eredienst

Eerste zondag, veertigdagentijd.

Ds. P.A. Den Braanker


17-3-2019  10.00 uur. Eredienst

Tweede zondag, veertigdagentijd

Ds. P.A. Den Braanker

m.m.v. het Christelijk Groot Gemengd Koor Muntendam/Stadskanaal

Sopraan Judith Sportel,  pianist Jimco Zijlstra en organist Ronald IJmker.