Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Hoe vertel je aan kinderen over Jezus’ lijden, sterven en opstanding? Het is een wonderlijk, mooi maar deels ook een moeilijk verhaal. Wie dit met kinderen wil delen, kan terecht bij het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).

Voor kerken is er een gratis Bijbel Basics veertigdagenproject voor de kindernevendienst. Voor gezinnen is er een boekje voor de Stille Week.

Bijbel Basics paasproject

Met Bijbel Basics volg je Jezus op zijn weg naar Jeruzalem. Je vertelt uit Lucas over Jezus’ laatste maaltijd met z’n leerlingen en over zijn sterven en opstanding. Je werkt met een plattegrond van Jeruzalem en bouwplaten van verschillende plekken, zoals Golgotha. De kinderen leren een paaslied met elke week een nieuw couplet. De zeven programma’s voor de veertigdagentijd zijn ook afzonderlijk te gebruiken; je hoeft niet het complete project te volgen.

Meer info: website <Nederlands Bijbelgenootschap>

Gezinsdagboek ‘Op weg naar Pasen’

Dit dagboek is geschikt voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd, waar tijd vaak schaars is. De inhoud is ontleend aan de Samenleesbijbel, die veel gezinnen met plezier gebruiken.

Je leest in dit dagboek de gebeurtenissen vanaf Palmpasen uit het Lucas-evangelie. De vragen die er bij staan helpen je als ouders om met je kind in gesprek te komen. Doe-opdrachten zorgen dat de kinderen het verhaal beter begrijpen. Al doende leef je als gezin bewust toe naar het paasfeest.

‘Op weg naar Pasen’ is voor € 2,95 verkrijgbaar bij de christelijke boekhandel en via shop.bijbelgenootschap.nl.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Contactpersoon:

Ingrid Veenendaal