De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Geert Meendering.

De collecte tijdens de dienst is voor catechese en educatie en de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Eredienst hier in Dalen.

Volgende week zondag 17 maart is er om 10.00 uur weer dienst. De voorganger zal dan zijn Ds. Den Braanker uit Dalen.

Lied van de maand

Voor de dienst zingen we het lied van de maand. Voor de maand maart is dit lied 275


Kinderoppas

Vanochtend is er kinderopvang. Voor de jongste kinderen is er tijdens de zondagsschool kinderoppas in de Weme. Voor vragen kunt u contact opnemen met Patrick Rodermond via het <contact>menu op deze site.  Zondag 24 maart is er weer kinderopvang.


Groet van de Gemeente

De bloemen van de vorige week zijn gegaan naar: Fam. Assen – Engels in de Selkersgoorn, Dalen en een kaart is gezonden naar: Mevr. Oost Stieltjeskanaal 68.


Zondag 17 maart

Het Christelijk Groot Gemengd Koor Muntendam Stadskanaal, Sopraan Judith Sportel en pianist Yimco Zijlstra werken mee aan de dienst op zondag 17 maart. Het koor staat onder leiding van dirigent Johan Pots en zal worden begeleid door organist Ronald IJmker. De dienst begint om 10.00 uur en de voorganger is Ds. Peter Den Braanker.


Verkoop collectemunten

De verkoop van de collectemunten vindt plaats op doordeweekse avonden. Fam. Rodermond Meester Cassastraat 62 (0524-795028)  Zondagmorgen, 10 maart, is er ook verkoop na de dienst. U kunt de munten contant betalen of het bedrag later overmaken.


Kaartverkoop:

Na de dienst is er weer kaartverkoop achter in de kerk.


Voorjaarskriebels?

Heeft u spulletjes over? U kunt uw spulletjes voor de bazaar, zaterdag 16 maart weer inleveren van 9.30 tot 11.30 in de Weme.


Agenda

16-3-2019  9.30 uur tot 11.30 uur

Inzameling goederen in de Weme


17-3-2019 10.00 uur 

Eredienst Ds. Den Braanker m.m.v. Christelijk Groot Gemengd Koor Muntendam Stadskanaal


24-3-2019  10.00 uur

Eredienst Ds. Veltman Almelo


31-3-2019  10.00 uur

Eredienst Ds. Den Braanker Bevestiging en afscheid van ambtsdragers


Woensdag 3-4-2019

15.00 uur  Bijbels koken, 1800 uur – aan tafel, in de Weme


7-4-2019  10.00 uur

Eredienst Ds. F. de Boer Dalen


11-4-2019  14.30 uur

Dienst Selkersgoorn     Ds. Den Braanker


14-4-2019  10.00 uur

Eredienst Ds. Den Braanker Palmzondag