De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Dre Kruizinga.

De collecte tijdens de dienst is voor het Hospice Emmen en Hardenberg en de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de eredienst hier in Dalen.

Volgende week zondag 4 augustus is er om 10.00 uur weer dienst. De voorganger zal dan zijn Ds. Den Braanker uit Dalen.


Lied van de maand

Voor de dienst zingen we het lied van de maand. Voor de maand juli is dit lied 279.


Kinderoppas

Voor de jongste kinderen is er tijdens de zondagsschool kinderoppas in de Weme. Voor vragen kunt u contact opnemen met Patrick Rodermond via het <contact>menu op deze site.


Groet van de Gemeente

De bloemen van de vorige week zijn gegaan naar: Mevr. Wilting – Kreggemeijer Dalerveense straat 30 Dalen en een kaart is gezonden naar: dhr. A. Veenendaal verblijvend in Aleida Kramer in Coevorden. 17 juli zijn de bloemen gegaan naar mevr. Van Oort-Houtman Voorkamp 8.


Bazaar:

Afgelopen woensdag was de tweede bazaar. Ondanks de hoge temperatuur en het tegenvallende bezoekersaantal kunnen we weer spreken van een geslaagde avond. De knieperties gingen als broodjes van de bakker en was zoals altijd een succes. Volgende week woensdag is voor dit jaar alweer de laatste bazaar en ruimen we de overgebleven spulletjes weer op. De boeken komen op de najaarsmarkt in oktober weer op de tafel.


Agenda

31-7-2019

18.30 uur 3eBazaar Weme


4-8-2019

10.00 uur                                                    Ds. P.A. Den Braanker


11-8-2019

10.00 uur Ds. J. Bolhuis                  Oosterhesselen


18-8-2019

10.00 uur                                            Ds. H. Veltman Almelo


25-8-2019

10.00 uur Dhr. A. Metselaar Hoogeveen


1-9-2019

10.00 uur                                          Ds. P.A. Den Braanker


8-9-2019

10.00 uur                                   Ds. P.A. Den Braanker


22-9-2019

10.00 uur  Startzondag                                    Ds. P.A. Den Braanker    Dienst in Dorpshuis De Kom in Wachtum