Actie tussen startzondag en oogstdienst

De diaconie houdt jaarlijks een financiële actie tussen startzondag en oogstdienst voor een bepaald goed doel. Vorig jaar was dat de ondersteuning van hulpbehoevende ouderen in onze partnergemeente Ruse in Bulgarije. Uit hun gelederen kwam het verzoek om financiële hulp, niet voor de kerk zelf, maar direct voor mensen die het echt nodig hebben. Het partnercontact is op zich niet van financiële aard, maar dit hulpproject van de kerk in Ruse wilde de diaconie graag steunen. En dat gold ook voor onze gemeente: er werd ruimhartig gegeven. En de diaconie verdubbelt het totaal van de giften. Het uiteindelijke bedrag is heel persoonlijk overhandigd aan de commissie in Ruse. Zekerder van goede besteding en dat het geld op de juiste plek komt kun je niet zijn en er blijft ook niks aan strijkstokken van onbekende organisaties hangen.

In Ruse is het geld goed besteed. Ik was in augustus mee met de groep die dit jaar Ruse bezocht. Samen met Jikkie, Lammy van Urk en Auke Schuil ben ik op bezoek geweest bij één van de tien ondersteunde hulpbehoevende ouderen. Zij heet Antoaneta (Tony) Peltekova, is 71 jaar en alleen. Ze is gehandicapt geboren, niet getrouwd,  geen kinderen. Haar ouders zijn overleden, net als haar broer. Ze heeft niemand meer en is totaal afhankelijk van anderen. En de steun van de overheid aan mensen in haar situatie is in Bulgarije niet zoals in ons land. Tony wist van ons bezoek aan Ruse en nodigde ons uit om haar dank aan de steun uit Dalen te betuigen. Wij werden hartelijk ontvangen in haar kleine huisje. We hadden twee mensen van de gemeente van Ruse mee die goed Engels spreken dus de taal was geen probleem. We zijn een uur op bezoek geweest en zijn diep onder de indruk van hetgeen ze ons vertelde. Ondanks haar handicap kan ze prachtig schilderen. De bewijzen hingen aan de muur en we kregen allemaal een door haar zelf getekende kaart met onze naam en bloemen er op.

Het meest schrijnende vonden wij wel dat ze in de winter vier maanden lang haar kamer niet uit komt. Ze heeft wel een elektrische rolstoel maar haar woning is niet aangepast. En je moet een trapje op naar haar huis. Zonder hulp komt ze niet buiten en in de winter dus helemaal  niet. Dan is je wereld wel heel erg klein. Ze is erg dankbaar voor de ondersteuning door de kerk in Ruse die mede door ons mogelijk is gemaakt. Via ons groet ze de gemeente in Dalen. En ik, deze ervaring rijker, zeg: bedankt diaconie. Ik kan jullie verzekeren dat dit project aan zijn doel heeft beantwoord.

Sjouke van der Veen