De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Jouke Hordijk.

De collecte tijdens de dienst is voor Kinderen in de kerk (JOP) en de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Eredienst hier in Dalen.

Volgende week zondag 15 september is er om 10.00 uur weer dienst. De voorganger zal dan zijn Ds. Den Braanker uit Dalen.  Tijdens deze dienst is er de viering van het Heilig Avondmaal.

Lied van de maand:

Voor de dienst zingen we het lied van de maand. Voor de maand september is dit lied 1016.


Kinderoppas:

Voor de jongste kinderen is er tijdens de zondagschool kinderoppas in de Weme. Voor vragen kunt u contact opnemen met Patrick Rodermond via het <contact>menu op deze website.


Groet van de Gemeente:

De bloemen van de vorige week zijn gegaan naar: Mevr. B. Wilting Kreggemeijer Dalerveensestraat 30 Dalen en een kaart is gezonden naar: Mevr. Boneschansker – Luppes Maandehof 17 ook in Dalen.


Collectemunten:

Verkoop van collectemunten op doordeweekse avonden: Meester Cassastraat 62 (0524-795028) of op zondag 29 september na de dienst. U kunt de munten contant betalen of het bedrag later overmaken.


Kaartverkoop:

Na de dienst is er weer kaartverkoop achter in de kerk.


Feest van de Geest:

Volgend jaar zal onze kerk weer deelnemen aan het project kunst in de kerk. Feest van de Geest 2020 is op 21, 22, 23, 24 mei en met Pinksteren (30, 31 mei en 1 juni 2020). In oktober zal na een bezoek van diverse kunstenaars aan de kerk bepaald worden welke kunstenaar in onze kerk exposeert.


Agenda

15-9-2019  10.00 uur    

Ds. P.A. Den Braanker  Viering Heilig Avondmaal


22-9-2019  10.00 uur 

Startzondag    Ds. P.A. Den Braanker    Dienst in Dorpshuis De Kom in Wachtum

(GEEN dienst in de Dorpskerk van Dalen)


22-9-2019 

Start Zondagschool


29-9-2019  10.00 uur

Ds. De Groot Zweeloo


4-10-2019  16.30 uur  

Ds.Van Elten  Nieuw-Weerdinge  Trouwdienst


4-10-2019

Bezoek van een delegatie uit Ruse aan onze gemeente


6-10-2019  10.00 uur

Ds. P.A. Den Braanker


19-10-2019

Najaar / Boekenmarkt in de kerk