De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Bert van der Klis

De collecte tijdens de dienst is voor Kerk en Israël en de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de eredienst hier in Dalen.

Volgende week zondag 13 oktober is er om 10.00 uur weer dienst. De voorganger zal dan zijn Ds. Den Braanker uit Dalen.

Lied van de maand

Voor de dienst zingen we het lied van de maand. Voor de maand oktober is dit lied 712


Kinderoppas

Voor de jongste kinderen is er tijdens de zondagsschool kinderoppas in de Weme. Voor vragen kunt u contact opnemen met Patrick Rodermond via het <contact>menu op deze site.  De volgende data is er weer kinderopvang: 6 oktober, 20 oktober en 3 november.


Groet van de Gemeente

De bloemen van de vorige week zijn gegaan naar: Mevr. Hoving in Wachtum en een kaart is gezonden naar: Dhr. R. Busscher in De Bleerinck in Emmen.


Bijbels koken

Op dinsdag 15 oktober is er weer “Bijbels Koken”. Degenen die mee willen helpen met koken zijn om 15.00 uur welkom in de Weme.        Om 18.00 uur gaan we aan tafel. Er zal een kleine bijdrage in de kosten gevraagd worden. In verband met het inkopen doen vragen wij u om zich van tevoren op te geven! U kunt dit doen bij Ds. Peter den Braanker of bij Jeannet Den Braanker. Mondeling, per telefoon 0524 551251 of via het <contact>menu op deze site.


Autodienst

Degene die gebruik wenst te maken van de autodienst, om de kerkdienst bij te kunnen wonen,  wordt verzocht om uiterlijk zaterdag voor de betreffende kerkdienst contact op te nemen met de chauffeur die vermeld staat bij de betreffende datum.

13 okt. Annie Dekker (tel. 223742)

20 okt. Gerrit Jan Lennips (tel. 551429)

27 okt. Kees Matthijsse (tel. 550696)

3 nov. Fimke v.d. Meulen (tel. 551879

10 nov. Annie Dekker (tel. 223742)

17 nov. Gerrit Jan Lennips (tel. 551429)

Agenda

13-10-2019  10.00 uur  

Ds. P.A. Den Braanker


19-10-2019  10.00 – 15.00    

Najaar / Boekenmarkt in de kerk


20-10-2019    10.00 uur

Ds. P.A. Den Braanker


24-10-2019  14.30 uur   

ds. P. A. den Braanker,  kerkdienst Selkersgoorn


27-10-2019  10.00 uur  

Ds. Den Arend Exloo


3-11-2019  10.00 uur 

Ds. P.A. Den Braanker


10-11-2019  10.00 uur 

Ds. P.A. Den Braanker  Oogstdienst m.m.v.  Christelijk Mannenkoor Stadskanaal