De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Dre Kruizinga.

De collecte tijdens de dienst is voor Wereldvoedseldag (Bendejongeren opgeleid tot top kok) in Colombia en de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Eredienst hier in Dalen.

Volgende week zondag 20 oktober is er om 10.00 uur weer dienst. De voorganger zal dan zijn Ds. Den Braanker uit Dalen.

Lied van de maand

Voor de dienst zingen we het lied van de maand. Voor de maand oktober is dit lied 712.


Kinderoppas

Voor de jongste kinderen is er tijdens de zondagsschool kinderoppas in de Weme. Voor vragen kunt u contact opnemen met Patrick Rodermond via het <contact>menu op deze site.  De volgende data is er weer kinderopvang. 20 oktober en 3 november.


Groet van de Gemeente

De bloemen van de vorige week zijn gegaan naar: Mevr. Lamberts- Hegen  Hoofdstraat 138 Dalerveen en een kaart is gezonden naar: Mevr. Kalkdijk – Wolting Schoolstraat 17 in Dalen


Bijbels koken

Op dinsdag 15 oktober is er weer “Bijbels Koken”. Degenen die mee willen helpen met koken zijn om 15.00 uur welkom in de Weme.  Om 18.00 uur gaan we aan tafel. Er zal een kleine bijdrage in de kosten gevraagd worden. In verband met het inkopen doen vragen wij u om zich van tevoren op te geven! U kunt dit doen bij Ds. Peter den Braanker of Jeannet den Braanker. Mondeling, per telefoon 0524 551251 of via het <contact>menu op deze site.


Boeken/Najaar markt:

De jaarlijkse Boeken Najaarsmarkt wordt dit jaar gehouden op 19 oktober a.s. van 10.00-15.00 uur in de Kerk.   De opbrengst is dit jaar bestemd voor het onderhoud van de kerk en het orgel.  Verkoop van o.a.: Kwartetspellen, Kerstspullen, Postzegels en Ansichtkaarten. Verder vele eigengemaakte producten zoals gebak, jams en cakes, bloemsierkunst, huisvlijt, 3d kaarten en lappen stof voor div. doeleinden> quilten etc. En de alom bekende knieperties.


Kaartverkoop:

Na de dienst is er weer gelegenheid (Kerst) kaarten te kopen achter in de kerk.


Agenda

19-10-2019

10.00 – 15.00                    Najaar / Boekenmarkt in de kerk


20-10-2019

10.00 uur                                   Ds. P.A. Den Braanker


24-10-2019

14.30 uur                                        Ds. P. A. den Braanker      kerkdienst Selkersgoorn


27-10-2019

10.00 uur                                     Ds. Den Arend Exloo


3-11-2019

10.00 uur                                   Ds. P.A. Den Braanker


10-11-2019

10.00 uur                                   Ds. P.A. Den Braanker  Oogstdienst m.m.v.  Christelijk Mannenkoor Stadskanaal