De voorganger van vanochtend is Ds. Den Arend en de organist is Geert Meendering.

De collecte tijdens de dienst is voor de Diaconie en de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de eredienst hier in Dalen.

Volgende week zondag 3 november is er om 10.00 uur weer dienst. De voorganger zal dan zijn Ds. Den Braanker uit Dalen.

Lied van de maand

Voor de dienst zingen we het lied van de maand. Voor de maand oktober is dit lied 712.


Kinderoppas

Voor de jongste kinderen is er tijdens de zondagsschool kinderoppas in de Weme. Voor vragen kunt u contact opnemen met Patrick Rodermond via het <contact>menu op deze site.   De volgende data is er weer kinderopvang:


Groet van de Gemeente:

De bloemen van de vorige week zijn gegaan naar: Fam. Middelveld Burg Fonteinstraat 16, Dalen en een kaart is gezonden naar: Fam. Assen Maandehof 38, ook in Dalen.


Samen aan Tafel: 

Op woensdag 6 november is er weer “Samen aan Tafel”. Degenen die mee willen helpen met koken zijn om 15.00 uur welkom in de Weme. Om 18.00 uur gaan we aan tafel. Er zal een kleine bijdrage in de kosten gevraagd worden. In verband met het inkopen doen vragen wij u om zich van tevoren op te geven! U kunt dit doen bij Ds. Den Braanker of Jeannet Den Braanker. Mondeling, per telefoon 0524 551251 of via het <contact>menu op deze site.


Boeken / Najaarsmarkt:

De kerk was afgelopen zaterdag weer het decor voor de jaarlijkse boeken- en najaarsmarkt. In de ochtend was het druk in de kerk voor de verkoop van boeken en allerlei lekkernijen. De boeken waren uitgestald in de kerkbanken en op tafels middenin de kerk. Verder waren er allerlei andere spulletjes, zoals huisvlijt, bloemsierkunst en lappen stof. De opbrengst is dit jaar bestemd voor het onderhoud van de kerk en het orgel. Ondanks dat er wat minder bezoekers waren kunnen we spreken van een bijzonder geslaagde najaarsmarkt. Dit mede door de geweldige inzet van onze vrijwilligers die wij hiervoor hartelijk danken.


Agenda

3-11-2019

10.00 uur                                   Ds. P.A. Den Braanker


10-11-2019

10.00 uur                                   Ds. P.A. Den Braanker  Oogstdienst m.m.v.      Christelijk Mannenkoor Stadskanaal


17-11-2019

10.00 uur                                   Ds. P.A. Den Braanker  Viering Heilig Avondmaal


24-11-2019

10.00 uur                                   Ds. P.A. Den Braanker    Laatste zondag v.h. Kerkelijk jaar


1-12-2019

10.00 uur                                   Mevr. Maatjes Oosterhesselen  1e Advent


8-12-2019

10.00 uur                                   Ds. P.A. Den Braanker           2e Advent