Het Sri-Lanka project, waarvoor vanaf de startzondag tot en met de oogstdienst is gecollecteerd, heeft het mooie bedrag van 529 euro opgebracht.

Traditiegetrouw is dit bedrag door de diaconie verdubbeld tot 1058 euro.

Voorwaar een prachtig resultaat.

Dinsdag 19 november heeft Klaas van Urk namens de diaconie (samen met Lammy) de cheque overhandigd.

Mijnheer en mevrouw Kramer waren zichtbaar verrast met het bijzonder mooie resultaat.

“Van dit bedrag kan precies een kleine vissersboot worden aangeschaft waardoor een heel gezin in hun levensbehoeften kan worden voorzien”, aldus de heer Kramer.

De heer en mevrouw Kramer hopen komende januari weer te vertrekken naar Sri-Lanka en zullen ons op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Maar bij dezen willen ze de gemeenteleden van de Daler Dorpskerk alvast heel hartelijk danken voor het bijzonder mooie resultaat.


Sri Lanka Hulp

Al een aantal jaren hebben we ons hart verpand aan het prachtige Si Lanka. Een land rijk aan natuurschoon, nog niet overspoeld door toeristen en de meest vriendelijke bevolking die je volgens ons op de aardbodem kunt vinden. Ze lachen veel, zijn erg gastvrij en willen alles met je delen, zelfs van hun armoedje.

En een arm land is Sri Lanka, ondanks al hun rijkdommen die ze van nature meegekregen hebben. Deels komt dat door de interne strubbelingen met de Tamil-groeperingen en deels is het land achterop geraakt door de tsunami die in 2004 de kuststrook volledig vernielde en waarbij 40.000 mensen hun leven verloren.

Afbeeldingsresultaat voor sri lanka

Direct na deze rampspoed zijn we begonnen met een inzamelingsactie om te helpen enige nood te lenigen. En de nood was erg hoog!

Het was geen grootscheeps opgezette actie. Familieleden en vrienden werden gevraagd te doneren. Vooral toen we hoorden dat de ingezamelde gelden van nationale acties niet op de plaats van bestemming kwamen of bij de overheid bleven steken (zo bleek uit televisie-documentaires).

En zo kwamen we dan ook niet met lege handen aan toen we in februari 2005 opnieuw Sri Lanka bezochten. Dankzij de donaties konden we een bijdrage leveren aan de bouw van drie woningen, werden 2 catamarans gekocht, waardoor in ieder geval 6 gezinnen weer toekomstperspectief kregen. Verder konden we een gezin helpen door een jaar huur voor hen te betalen. Hun woning was ingestort.

In januari 2006 bezochten we opnieuw Sri Lanka in de hoop dat de situatie inmiddels verbeterd zou zijn. Er waren immers miljoen euro opgehaald voor de getroffen landen, waaronder dus ook voor Sri Lanka?

Nu, er was verbetering te zien. De infrastructuur was hersteld. De kustweg, bruggen en spoorlijn waren vernieuwd. En er was sprake van herbouw van hotels en guesthouses. Maar…… de getroffen bevolking woonde grotendeels nog steeds in noodonderkomens en zelfs in tenten. Toen we een tentenkamp bezocht hadden en zagen in wat voor omstandigheden deze mensen moesten leven, besloten we om toch weer de handschoen op te pakken en actie te gaan voeren. Dit keer was de actie vooral bedoeld voor die mensen die niet geregistreerd staan bij de overheid en dus ook niet in aanmerking komen voor wat voor hulp dan ook. De actie werd wat grootschaliger aangepakt en zo konden we in januari 2007 een familie, bestaande uit 9 personen, die nog in een tent woonde, een nieuw huis geven. Daarnaast was het nog mogelijk wat kleinere dingen te doen zoals het bekostigen van het aanleggen van elektriciteit in een woning en het vernieuwen van materiaal van een kokosnotenbladeren huisje.

De inzamelingen werden vooral geconcentreerd in de gemeenten Hoogeveen en Urk, de twee plaatsen waar we connecties mee hebben. Onze acties lijken wellicht een druppel op een gloeiende plaat, maar veel druppels maken toch een regenbui.

En we gaan door met actie voeren, want er is nog zoveel nood te lenigen!! Het is niet grootschalig, maar we kunnen u verzekeren dat het wel op de plaats van bestemming aankomt. Voor een verantwoording van de tot nu toe ingezamelde en bestede gelden: klik < hier >

We hebben gemeend ons niet meer te moeten beperken tot actie voeren in twee gemeenten maar ook u, via deze website, deelgenoot te maken van ons werk daar. Ook u hebt nu de mogelijkheid ons werk te steunen, waardoor we meer mensen kunnen helpen.

Wilt u ons helpen een regenbui te veroorzaken in Sri Lanka? Alvast geweldig bedankt!

Geldelijke donaties kunt u overmaken op onderstaande (IBAN) bankrekening, met vermelding van “Hulp Sri Lanka”.

Bankrek.nr.: NL95 RABO 0399 0025 10

Wim & Diny Kramer