Thema Kerkbalans 2020 ‘Geef voor je kerk’

De voorbereidingen voor Actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Met het thema ‘Geef voor je kerk!’ werken we volop aan de campagne voor 2020. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Vandaar dat we elk jaar al onze gemeenteleden om een vrijwillige bijdrage vragen. Een noodzakelijk verzoek, want de inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. In week 50 (9 tot 13 december) ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dan ook dat we weer op uw ruimhartige bijdrage mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

 

Thema Kerkbalans 2020 ‘Geef voor je kerk’

In december gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ‘Geef voor je kerk’. Zoals u weet, krijgt de kerk geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de bijdrage van betrokken kerkleden zoals u. Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee aan Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In week  51 (16 tot 20 december) komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen. Om er voor te zorgen dat de vrijwilliger niet voor niets bij u aan de deur komt, vraag ik u het formulier ingevuld bij de voordeur klaar te leggen. U kunt uw antwoord formulier ook (met vermelding van naam en huisnummer) bij de vrijwilliger in de bus gooien.

Wij hopen op uw royale bijdrage voor 2020.

Namens het College van Kerkrentmeesters

Geertje Goelema-Koelman

 

 

Helpt u mee?

Op dit moment zijn vrijwilligers druk in de weer met de voorbereidingen voor Actie Kerkbalans. Om alles goed te regelen, zoeken we nog mensen die ons kunnen helpen met het rondbrengen en weer ophalen van de Kerkbalans. Heeft u hier en paar uur voor over? Neem dan contact op met Ingrid Veenendaal onze coördinator van de actie Kerkbalans.