De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Geert Meendering. Tijdens de dienst is er viering van het Heilig Avondmaal.

De collecte tijdens de dienst is voor de Diaconie en de uitgangscollecte is voor de instandhouding van de Eredienst hier in Dalen.

Volgende week zondag 24 november is er om 10.00 uur weer dienst. De voorganger zal dan zijn Ds. Den Braanker uit Dalen.  Dit is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Tijdens deze dienst worden de gemeenteleden welke in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden herdacht.

Lied van de maand:

Voor de dienst zingen we het lied van de maand. Voor de maand november is dit lied 750: 1, 2, 3 en 4.


Kinderoppas:

Voor de jongste kinderen is vanmorgen tijdens de zondagsschool kinderoppas in de Weme. Voor vragen over kinderoppas kunt u contact opnemen met Patrick Rodermond via het <contact>menu op deze site.  De volgende data is er weer kinderopvang: 1 december en 15 december.


Groet van de Gemeente:

De bloemen van de vorige week zijn gegaan naar: Fam. Pouw Kruisakkers 3, Dalen en een kaart is gezonden naar dhr. R Boer Reindersdijk 7, Dalen


Collectemunten:

Verkoop op doordeweekse avonden: Meester Cassastraat 62  Tel. (0524-795028). U kunt de munten contant betalen of het bedrag later overmaken.  Na de dienst is er weer muntverkoop in de consistoriekamer.


Kerstconcert:

Muziekvereniging Volharding en het BWB-schoolorkest zijn al enige  tijd bezig met het instuderen van muziek voor het kerstconcert  Het schoolorkest bestaat ruim een jaar en komt voort uit het muziekstimuleringsproject op de basisschool. Het muzikale gedeelte duurt ongeveer een uur. Er is een pauze met koffie en er is tijd om even bij te praten. De orkesten staan onder leiding van Jan Bergsma, de presentatie is in handen van Jan Vermeij. Het Kerstconcert is op vrijdagavond 20 december 2019 om 19.30 uur in de Dorpskerk van Dalen. (toegang gratis).


Agenda

1-12-2019

10.00 uur                                   Mevr. Maatjes Oosterhesselen    1e Advent


 1-12-2019

19.00 uur                                   Taizé Viering


8-12-2019

10.00 uur                                   Ds. P.A. Den Braanker                2e Advent


15-12-2019

10.00 uur                                    Ds. P.A. Den Braanker          3e Advent


22-12-2019

10.00 uur                                  Ds. F. De Boer Dalen               4e Advent


24-12-2019

Ds. P.A. Den Braanker  Kerstnachtdienst


25-12-2019

10.00 uur                               Ds. P.A. Den Braanker                 1e Kerstdag


29-12-2019

10.00 uur                            Ds. Veltman Almelo


31-12-2019

Oudjaar Geen dienst