December 2019

Binnen uw kerkenraad buigen wij ons deels, zoals dat in ons privéleven of in onze werkkring vaak ook gebeurt, over zaken die dan wel belangrijk, maar ook redelijk op de automatische piloot moeten worden besproken en verwerkt. Denk daarbij aan begrotingen, jaarcijfers, onderhoud van gebouwen en aanschaf van verouderde of stuk gegane gebruiksvoorwerpen. Niet dat we ons als kerkenraad over ieder theelepeltje buigen, maar de aanschaf van bijvoorbeeld een nieuw koffiezetapparaat voor De Weme wordt wel besproken in de kerkenraad.

We bespreken voorstellen van de Kerkrentmeesters of we moeten inzetten op energiebesparende maatregelen voor kerk en De Weme en wat daarin wél of niet mogelijk/ handig/ verstandig is voor de langere duur. Bijzondere diensten met koren/ korpsen of andere zanggroepen worden besproken en vanzelfsprekend zijn diensten als onlangs de laatste zondag van het Kerkelijk jaar en andere kerkelijke hoogtijdagen belangrijk en een bespreekpunt. Bijbels koken, jeugddiensten, catechisatie, op z’n tijd de bazaar en zomermarkten: alles komt langs.

En vaak is er één gemene deler: Alles valt of staat met onze grote groep vrijwillige actievelingen binnen onze Kerk. Zichtbaar zoals tijdens de bazaar of boekenmarkt of wanneer er iemand van de diaconie langs komt met een attentie. Zichtbaar in het nauwe contact tussen onze predikant met de gemeente, maar ook wanneer een ouderling het zondagse boeket langs brengt bij iemand die wat extra zorg nodig heeft of op bezoek gaat bij iemand in zijn wijk. Maar ook niét zo zichtbaar maar even belangrijk: denk dan aan de schoonmaak van kerk en De Weme: het valt pas op als het niét gebeurt…

Kortom op alle mogelijke wijze werken mensen als het ware in een heel groot team waarin we allen onze functie hebben. We hebben echter ook een belangrijke functie wanneer we ‘gewoon’ lid van de Kerk zijn, of aanwezig in de zondagsdienst. Want het draait om die gewone deelnemers en vrijwilligers, ieder zijn rol, ieder zijn deel. Soms -maar niet zo vaak- spectaculair en spannend, meestal gewoon, een beetje op de automatische piloot, volgens traditie of omdat dat er nu eenmaal bij hoort. En dat is voldoende want de wereld is al spannend genoeg!!

Als kerkenraad wensen we u, nu ook 2019 alweer op z’n eind loopt, allen heel goede feestdagen en een gelukkig en gezond 2020. En voor diegenen onder ons waarbij dit door verschillende oorzaken niet zo vanzelfsprekend is wensen we dat u alle benodigde kracht en steun mag ontvangen. Als kerkenraad willen we u graag uitnodigen voor de nieuwjaarsvisite die we ook in 2020 weer willen houden en wel op dinsdag 7 januari.

Graag tot dan!

Namens de kerkenraad,

Hanneke Koops, Voorzitter