Dit jaar wordt op 12 april 2020 – Eerste Paasdag – de nieuwe paaskaars in onze Dorpskerk binnengedragen. Dit jaar met het thema: ‘De Regenboog’.  De regenboog is volgens Genesis 9:12 het teken van verbond tussen God en alle levende wezens. Uitgespannen tussen hemel en aarde verkondigt hij de vrede tussen God en mensen. Ook voor de kinderen van de zondagsschool zal er eenzelfde paaskaars zijn, maar dan natuurlijk in een kleiner formaat. Een ‘huispaaskaars’ zo geheten. Wilt u zelf ook zo’n huispaaskaars bestellen? Dat kan via Boca.nl  (klik voor meer informatie)

De regenboog, teken van God

en bron van vele gedachten en fantasieën.

Regenboog

Wat is het een prachtig gezicht

Wanneer de regenboog is verschenen

Na dat de regen bijna is verdwenen

Schitterende kleuren in het zonlicht.

Rood, oranje, geel en groen

Een wonder van de natuur

Meestal van korte duur

Tijdens het zomerseizoen.

Blauw, indigo en violet

Alle kleuren van de regenboog

Het is een lust voor ‘t oog

Als men er goed op let.

God heeft deze boog ingesteld

Als teken van Zijn verbond gegeven

Voor heel het aardse leven

Zoals het in de Bijbel is verteld.

Nooit zal er weer een zondvloed komen

Zoals het ooit eens is geschied

Over heel het aards’ gebied

Nooit weer zal er zo veel water stromen.

Kijk maar naar omhoog

Geloof God op Zijn woord

Hij draagt deze wereld voort

En plaatst Zijn regenboog…

Regenboog…. ook centraal in jubileumviering!

In het jaar 2019 vierden wij in onze kerk het 10 jarig contact met onze partnergemeente Ruse uit Bulgarije. Op de voorkant van het boek was door de beide werkgroepen gekozen voor de regenboog, als kleurrijke verbinding tussen twee kerkgemeentes. De kernwoorden waren dan ook: verbindend en kleurrijk.

De regenboog als metafoor

Een regenboog is een gekleurde cirkelboog die aan de hemel waargenomen kan worden als de (laagstaande) zon tegen een nevel van waterdruppeltjes schijnt en de zon zich achter de waarnemer bevindt. Het is een optisch effect dat wordt veroorzaakt door de breking en weerspiegeling van licht in de waterdruppels.

Vanuit Bijbels perspectief (Genesis 9 ) is de regenboog een teken van een belofte van God aan de mensheid. Na de zondvloed beloofde God nooit meer zo’n vloed te sturen om de wereld te verwoesten. Met de regenboog zou God deze belofte bevestigen.

Je zou kunnen stellen dat vriendschap, net als de regenboog 7 kleuren, 7 kernwoorden omvat die ieder voor zich een pijler is waar (de) vriendschap op gebaseerd is. Liefde, verdriet, waarheid, vertrouwen, geluk, eerlijkheid en respect lijken vanzelfsprekende begrippen maar zijn niet altijd eenvoudig toe te passen. De volgende zgn. werkwoorden lijken  willekeurig gekozen, maar bij herlezen ontdekt u misschien de boodschap.

durven beginnen
willen geloven
leren ontdekken
mogen ervaren
laten gebeuren
kunnen loslaten

In een notendop vormen de kernwoorden en de werkwoorden de basis van het partnercontact met als kleurrijke verbinding: de regenboog…..