Kerkdiensten Dalen

Iedere zondagmorgen om 10.00 uur is er een uitzending van de kerkdienst vanuit de Dorpskerk in Dalen.

Deze dienst is te beluisteren via onze kerkwebsite: www.dorpskerkdalen.nl  (menu kerkdiensten/ kerkdienst beluisteren) en via www.kerkomroep.nl 

Verhaal uit de pastorie

Kon ik in het vorige kerkblad nog onbekommerd schrijven over de gezelligheid tijdens het Stamppottenbuffet, dat op dat moment net achter de rug was, nu moet ik schrijven over de enorme schok die de komst van het corona-virus veroorzaakt. In enkele weken tijd is het dagelijkse leven in Nederland en de hele wereld compleet op z’n kop gezet.

We hopen en bidden dat de corona-crisis snel voorbij mag zijn, we zien en horen allerlei raadgevingen en creatieve oplossingen om het binnen moeten blijven in huis hanteerbaar te houden, we spellen de kranten, luisteren naar de experts op TV en volgen intensief de nieuwsprogramma’s en de cijfers die elke dag gepubliceerd worden, maar leven vooral intens mee met de zieken die verpleegd worden in de ziekenhuizen, met hun families en met de mensen die door de ziekte een dierbaar iemand hebben moeten verliezen zowel in ons eigen land als in Italië en Spanje en alle andere landen.

We leven ook mee met alle zorgverleners die in de frontlinie het zware werk moeten verrichten. Petje af voor alle inzet en zorg die in deze dagen op velerlei gebied getoond wordt! En ook met hen die op en rond hun werk grote veranderingen zien gebeuren of aan den lijve ondervinden! En met de jongeren die lang in onzekerheid waren over het doorgaan van de eindexamens!

Wat onze eigen gemeente betreft konden, zoals u gemerkt heeft, de gewone kerkdiensten geen doorgang meer vinden en ook de vergaderingen niet gehouden worden, de geplande Gesprekskring moest worden afgezegd evenals andere ontmoetingen die gepland stonden zoals het Bijbels Koken, het bezoeken van onze oudere gemeenteleden of de kerkdiensten in Selkersgoorn…. plus nog veel meer. Het kunstfestijn “Feest van de Geest” dat met Hemelvaart en Pinksteren gehouden zou worden is, zo kwam juist binnen, ook door de organisatie afgelast. Het gemeenteleven is in enkele weken tijd compleet veranderd.

Op het moment van schrijven is bekend geworden dat de maatregelen tot 1 juni worden aangescherpt. We hebben daarom besloten via de kerkzender kerkdiensten uit te gaan zenden die iedere zondagmorgen om 10.00 uur beginnen en ook op dat tijdstip worden uitgezonden. Wanneer u het internet opgaat en www.kerkomroep.nl opzoekt kunt u “Dalen” intikken en komt u vervolgens terecht op de website waar de dienst te beluisteren en/of te bekijken is.

Ook via onze eigen website www.dorpskerkdalen.nl (klik voor rechtstreeks naar kerkdienst beluisteren) kunt u de diensten volgen en verdere informatie vinden. Voor vragen hierover kunt u mij bellen!

Op de website van dalen.nu en samendalen.nl is veel informatie over actuele zaken die spelen in ons dorp te vinden.

Er komt voor ons allen, veel op ons af in deze dagen. De veranderingen, verhalen, voorspellingen en alles wat dat met zich meebrengt aan zorgen, angsten en onzekerheden zijn voor ieder van ons zichtbaar en voelbaar.

Ik wil vooral benadrukken dat u mij altijd kunnen bellen voor een gesprek van hart tot hart. Wanneer u een bepaald probleem ervaart b.v. boodschappen doen of wat dan ook, kunt u mij ook bellen!

Er zijn ook plannen om op de woensdagavond van 19.30 uur tot 20.00 uur een uitzending te verzorgen met muziek, gedichten e.d. U hoort er zo snel mogelijk van.

Namens alle pastoriebewoners heel veel sterkte, alle liefs en de hartelijke groeten,

ds. Peter den Braanker.