De voorganger van vanochtend is Ds. Schuil en de organist is Jouke Hordijk.

De collecte na de dienst is voor Artsen zonder grenzen en de Kerkvoogdij. Collecteren wordt gedaan middels schalen welke bij de uitgangen staan.

Volgende week zondag 19 juli is er om 10.00 uur weer dienst. De voorganger zal dan zijn: Ds. Den Braanker uit Dalen.


Afkondiging: In dit gebouw worden bij gelegenheden foto en/of filmbeelden gemaakt.      U kunt hier bedoeld of onbedoeld op afgebeeld worden.


Groet van de Gemeente:

De bloemen van de vorige week zijn gegaan naar: Arie Veenendaal in de Schutse en een kaart is gezonden naar: W. van Eersel in Zorgcentrum Aleida Kramer.


Startzondag:

Het is al enigszins de gewoonte de diensten op startzondag op een andere locatie dan onze dorpskerk te houden. Dit jaar is er gekozen voor de Boerhoorn in Dalerveen. Helaas is dit i.v.m. de huidige situatie niet mogelijk. De dienst op startzondag 20 september zal worden gehouden in de kerk. Voorganger is Ds. Den Braanker.


Kerkdienst luisteren.

Door een technische storing bij Kerkomroep Nederland is de dienst van vorige week zondag alleen met geluid te beluisteren. Ons excuus hiervoor.


Bezoekwerk

Nu de maatregelen versoepeld worden, kan het bezoekwerk voorzichtig weer worden opgepakt. Houdt u aan de regels van de overheid. Overleg met de pastorant welke vorm van ontmoeting de voorkeur heeft. Uiteraard blijft gelden dat mensen bij ziekteverschijnselen thuis moeten blijven.


Agenda
19-7-2020

10.00 uur                         Ds. Den Braanker


26-7-2020

10.00 uur                         Ds. Den Braanker


2-8-2020

10.00 uur                        Ds. Den Braanker


9-8-2020

10.00 uur                        Ds. H. Veltman Almelo


16-8-2020

10.00 uur                       Dhr. M. Vos Vriezenveen


23-8-2020

10.00 uur                       Ds. H. Veltman Almelo


30-8-2020

10.00 uur                      Ds. Den Braanker


6-9-2020

10.00 uur                     Ds. Den Braanker


13-9-2020

10.00 uur                                            Ds. Den Braanker             Viering Heilig avondmaal