NIEUWS OM DOOR TE GEVEN in CORONA TIJD

Het corona virus liet zien dat zorgzaamheid, saamhorigheid en aandacht voor elkaar onmisbaar zijn in de samenleving. Daarom lanceren het Nederlands Bijbelgenootschap en het Vlaams Bijbelgenootschap deze maand de campagne Wat deel jij? Met blogs, producten, teksttegeltjes en verhalen wil het Bijbelgenootschap mensen inspireren tot barmhartigheid.

‘De afgelopen maanden stonden niet alleen in het teken van lockdown en afstand houden, maar we probeerden juist ook naar elkaar om te zien en voor elkaar te zorgen,’ zegt Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap. ‘Bijbelse waarden als: zorg voor kwetsbaren, omzien naar elkaar en aandacht voor mensen dichtbij en ver weg, kregen veel nadruk. In Matteüs 25:40 (NBV) zegt Jezus: “Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” De voorbeelden die Hij geeft – onder meer: hongerigen voeden, zieken verzorgen, eenzamen bezoeken – zijn bekend geworden als ‘de werken van barmhartigheid’.
Ook al is het leven intussen voor velen van ons alweer wat gewoner geworden, de oproep van Jezus om naar elkaar om te zien, blijft van kracht.’

*Meer nieuws hierover kunt u lezen op deze website, Menu Nieuws,  pagina <Nieuws van elders>