De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de  organist is Bert van der Klis.

De collectes zijn voor Bloemencommissie te Dalen en de Kerkvoogdij.  Collecteren wordt gedaan middels schalen welke bij de uitgangen staan.

Volgende week zondag 26 juli is er om 10.00 uur weer dienst.  De voorganger zal dan zijn Ds. Den Braanker uit Dalen.

__________________________________________________

Afkondiging:

In dit gebouw worden bij gelegenheden foto en/of filmbeelden gemaakt. U kunt hier bedoeld of onbedoeld op afgebeeld worden.


Groet van de Gemeente

De bloemen van de vorige week zijn gegaan naar: Mevr. G. Lambers – Hegen, Hoofdstraat 138 Dalerveen en aan Ds. Schuil uit Veenendaal.


Corona eisen m.b.t. zingen in de kerk.

Op dit moment wordt er in deze kerk nog niet gezongen tijdens de diensten. De regels met betrekking tot het zingen zijn door het RIVM wel aangepast maar helaas kunnen wij aan deze regels in onze kerk niet voldoen. Dit heeft de kerkenraad doen besluiten bestaande regels zoals omschreven in het protocol voorlopig te hanteren.


Zomervakantie – Predikant

De zomervakanties zijn aangebroken op 4 juli in het noorden. Onze predikant heeft vakantie van 3 t/m 23 augustus.  Indien nodig kunt u in die tijd contact opnemen met Hanneke Koops 0524-552380.


Collectemunten

Op doordeweekse avonden kunt u voor de munten terecht op Meester Cassastraat 62, Dalen (0524-795028).  U kunt de munten contant betalen of het bedrag later overmaken.


Agenda

26-7-2020

10.00 uur                                         Ds. Den Braanker


2-8-2020

10.00 uur                                  Ds. Den Braanker


9-8-2020

10.00 uur                               Ds. H. Veltman Almelo


16-8-2020

10.00 uur                               Dhr. M. Vos Vriezenveen


23-8-2020

10.00 uur                                Ds. H. Veltman Almelo


30-8-2020

10.00 uur                                     Ds. Den Braanker


6-9-2020

10.00 uur                                       Ds. Den Braanker


13-9-2020

10.00 uur                                            Ds. Den Braanker             Viering Heilig avondmaal


20-9-2020

10.00 uur                                            Ds. Den Braanker             Startzondag