De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Geert Meendering.

De collecte bij de uitgang is voor Open Doors en voor de Kerkvoogdij.                                  De collecte Open Doors staat niet standaard op het collecterooster van de PKN/Kerk in actie. Maar als leden van de diaconie in Dalen willen wij graag voor hen collecteren, omdat wij vinden dat zij belangrijk werk doen voor mensen in nood: zowel lichamelijk als geestelijk.

Volgende week zondag 9 augustus is er om 10.00 uur weer dienst. De voorganger zal dan zijn Ds. Veldman uit Almelo.

 

Afkondiging:

In dit gebouw worden bij gelegenheden foto en/of filmbeelden gemaakt. U kunt hier bedoeld of onbedoeld op afgebeeld worden.


Groet van de Gemeente:

De bloemen van de vorige week zijn gegaan naar: Mevr. E. Snijders–Smit Reindersdijk 2, Dalen en een kaart is gezonden naar: Mevr. Z. IJdens-IJdens in de Schutse, Coevorden.


Vakantie predikant:

Onze predikant heeft vakantie van 3 t/m 23 augustus.

Indien nodig kunt u in die tijd contact opnemen met: Hanneke Koops 0648425561.


Open Doors

Onze missie:

Op de bres staan voor vervolgde christenen: dat is wat Open Doors doet. Het is een interkerkelijke stichting en steunt vervolgde christenen ongeacht hun kerkelijke gezindte. Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie.  Dit doen we door gebed en:

  • We verspreiden Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien we in kaderopleidingen en verlenen we praktische hulp.
  • In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden we christenen voor op mogelijke vervolging en lijden.
  • Christenen in de vrije wereld lichten we voor over christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen.

Agenda

9-8-2020

10.00 uur                               Ds. H. Veltman Almelo


16-8-2020

10.00 uur                               Dhr. M. Vos Vriezenveen


23-8-2020

10.00 uur                                Ds. H. Veltman Almelo


30-8-2020

10.00 uur                                     Ds. Den Braanker


6-9-2020

10.00 uur                                       Ds. Den Braanker


13-9-2020

10.00 uur                                            Ds. Den Braanker             Viering Heilig avondmaal


20-9-2020

10.00 uur                                            Ds. Den Braanker             Startzondag


27-9-2020

10.00 uur                                            Dhr. Metselaar Hoogeveen