De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Dre Kruizinga.

De collecte wordt gehouden bij het verlaten van de kerk. De collectes van deze week zijn bestemd voor de Diaconie en de Kerkvoogdij.

Volgende week zondag 18 oktober is er om 10.00 uur weer dienst. De voorganger zal dan zijn Ds. Den Braanker uit Dalen.


Collectemunten

De collectemunten kunt u op doordeweekse avonden halen op Mr. Cassastraat 62 (0524 795028)  U kunt de munten contant betalen of later overmaken.

 


Groet van de Gemeente

De bloemen van de vorige week zijn gegaan naar: Mevr. Vleems – Meijering Sleedoornstraat 32, Dalen  en een kaart is gezonden naar: Dhr. Gerrit Kiers, verblijvend in een revalidatiecentrum.


Kaarten t.b.v. de kerk.

Helaas hebben verschillende gemeenteleden moeten stoppen met het maken van kaarten. Nu zijn wij op zoek naar personen die dit willen overnemen. Papier enz. is aanwezig.  Voor informatie enz. graag bellen met Hennie Siebum 0524 522034.

De activiteiten commissie


 Kerk en Corona

 • Kom niet naar een dienst als u klachten hebt als verkoudheid, niezen, keelpijn o.i.d.
 • In een dienst mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn.
 • De hoofdingang is de enige ingang – desinfectie middelen en mondkapjes daar aanwezig evenals plattegrond.
 • Bij het betreden van de kerk is een mondkapje dringend gewenst, wanneer men zit mag het kapje af.
 • Er zijn gast dames – heren aanwezig zijn om u te begeleiden.
 • Jassen meenemen naar de zitplaats – geen garderobe.
 • Op volgorde van binnenkomst plaatsnemen op aanwijzing van de gast dames – heren.
 • Alleen naast elkaar zitten als je uit hetzelfde gezin komt.
 • Bij het einde van de dienst, voor het opstaan het mondkapje weer opzetten.
 • Vertrekken via de zij- deuren op aanwijzing van de gast dames – heren.
 • Collecte alleen op open schaal bij de uitgang.
 • Geen koffie drinken na de dienst.
 • Bij de uitgang – buiten – staan prullenmanden voor de gebruikte mondkapjes.
Agenda

18-10-2020

10.00 uur Ds. Den Braanker

19.00 uur       Taizé-viering in de kerk


25-10-2020

10.00 uur Ds. Den Braanker


   1-11-2020

10.00 uur Ds. Jumulet Erica


8-11-2020

10.00 uur Ds. Den Braanker   Oogstdienst

­­­­­­­­­­­­­­­___________________________

Huwelijksjubilea  en Verjaardagen

 11 oktober

Mevr. A. Brands-Gerrits

Meulenhof 21, 7751 AE Dalen                           85 jaar


11 oktober

Mevr. G.P. Ganzeboer-Kooistra

Weegbree 12, 7742 TC Coevorden  81 jaar


12 oktober

Dhr. A.H. Snijders

Maandehof 1, 7751 CZ Dalen                             93 jaar


13 oktober

Mevr. Z. IJdens-IJdens

Schutselaan 26/C-29, 7741 AP Coevorden 89 jaar