‘Nu we elkaar vanwege het coronavirus nog steeds niet mogen aanraken,

leidt dat op termijn tot ontmenselijking.’

Dirk De Wachter

Dat zegt de Vlaamse psychiater Dirk De Wachter in een podcast waarmee het Nederlands Bijbelgenootschap mensen wil inspireren tot ‘barmhartigheid’. De Wachter houdt van dat bijbelse woord, want: ‘Zorgen voor mensen in moeilijkheden is het mooiste wat er bestaat’.

‘Het is heel belangrijk om elkaar fysiek nabij te zijn, elkaar in het gelaat te zien zonder masker, elkaar aan te raken, elkaar een handdruk te geven, vel te voelen, elkaar te ruiken en te smaken’, aldus De Wachter. ‘Menselijkheid is geworteld in de verbinding die we met elkaar hebben. Die verbinding is talig – door ons spreken en luisteren – maar ook fysiek. Dat we door corona mensen met groot verdriet, die in tranen zijn, geen handdruk of schouderklopje mogen geven, is een groot tekort. De meeste van mijn patiënten houden zich er kranig onder en zeggen: “Dokter, het mag niet, maar het gaat wel.” Maar nu de tweede golf komt en het maar blijft duren, zullen we daar psychische klachten van zien, want op een gegeven moment is de rek eruit. Dan gaan we toe naar middelenmisbruik, depressie en burn-out. Ik ben daar bevreesd over.’

De podcast met De Wachter is onderdeel van de campagne Wat deel jij? Met als uitgangspunt de ‘werken van barmhartigheid’ uit Matteüs 25 wil het Bijbelgenootschap mensen inspireren tot onder meer het bezoeken van eenzamen, verzorgen van zieken, goede raad geven aan mensen in moeilijkheden, elkaar vergeven en zorgen voor de schepping. Dat gebeurt via blogs en podcasts.

 

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Contactpersoon:

Ingrid Veenendaal

De Spil 

Dalen

 0524 553971

Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/wdj-goede-raad-geven/