De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Geert Meendering.

De collecte wordt gehouden bij het verlaten van de kerk. De collectes van deze week zijn bestemd voor de Diaconie (Werelddiaconaat Rwanda) en de Kerkvoogdij.

Volgende week zondag 25-10 is er om 10.00 uur weer dienst.  De voorganger zal dan zijn Ds. Den Braanker uit Dalen.

Collectemunten

De collectemunten kunt u doordeweekse avonden halen aan de Mr. Cassastraat 62    (0524 795028)  U kunt de munten contant betalen of later overmaken.


Groet van de Gemeente

De bloemen van de vorige week zijn gegaan naar: Antje Kamps Weiert 17  in Dalen en een kaart is gezonden naar: Fam. Middelveld, Burgemeester Fonteinstraat 16., ook in Dalen.


Kaarten t.b.v. de kerk.

Helaas hebben verschillende gemeenteleden moeten stoppen met het maken van kaarten. Nu zijn wij op zoek naar personen die dit willen overnemen. Papier enz. is aanwezig. Voor informatie enz. graag bellen met Hennie Siebum 0524522034.

De activiteiten commissie


Zondagsschool

De komende zondagen is er weer zondagsschool:

Vandaag 18 oktober en zondagmorgen 1 november.

Er wordt een verhaal verteld. spelletjes gespeeld en geknutseld. Soms wordt een liedje gezongen. Er wordt een glas ranja gedronken, met iets lekkers. Zondagsschool wordt gegeven, elke 2 weken om 10 uur in De Weme.


Taizéviering

Vanavond, om 19.00 uur, is er weer een Taizé-viering. Voor de tweede keer wordt deze viering gehouden in onze Dorpskerk van Dalen, om op een andere wijze God te zoeken en tot aanbidding en verstilling te komen. Van harte nodigen wij iedereen uit om deel te nemen in deze viering, waarbij het thema ‘Nabijheid’ is. Nabijheid en verbondenheid zijn de zaken die we in deze verwarrende en onzekere tijd zo vaak moeten missen. Juist nu hebben wij de ander zo hard nodig.

Van harte welkom, namens de Taizé-groep.

Peter den Braanker, Bert van der Klis, Sieta Kampen en Petrus Hollenga


Agenda

25-10-2020

10.00 uur Ds. Den Braanker


 1-11-2020

10.00 uur Ds. H. Jumulet Erica


4-11-2020

20.00 uur Kerkenraadsvergadering


8-11-2020

10.00 uur Ds. Den Braanker   Oogstdienst


15-11-2020

10.00 uur Ds. Den Braanker


22-11-2020

10.00 uur Ds. Den Braanker   Laatste zondag van het Kerkelijk Jaar


29-11-2020

10.00 uur Mevr. J. Maatjes Oosterhesselen


Huwelijksjubilea en Verjaardagen de komende week

22-10-2020

Dhr. & Mevr. Oosterhof-Kampen Laveringsveen 13, 7751 DM Dalen  45 jaar getrouwd