De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Geert Meendering.

De collecte wordt gehouden bij het verlaten van de kerk. De collectes van deze week zijn bestemd voor de Diaconie en de Kerkvoogdij.

Volgende week zondag 1 november is er om 10.00 uur weer dienst. De voorganger zal dan zijn Ds. Jumelet uit Erica.


Collectemunten

De collectemunten kunt u op doordeweekse avonden halen op  Mr. Cassastraat 62   (0524 795028)  U kunt de munten contant betalen of later overmaken.


Groet van de Gemeente

De bloemen van de vorige week zijn gegaan naar: Fam. Boevink Noordenveldseweg 1 Wachtum en een kaart is gezonden naar: Mevr. Veerenhuis welke momenteel verblijft in Zorgcentrum Aleida Kramer in Coevorden.


Zondagsschool

Komende zondag 1 november is er weer zondagsschool:

Er wordt een verhaal verteld. spelletjes gespeeld en geknutseld.  Soms wordt een liedje gezongen. En wordt een glas ranja gedronken, met iets lekkers. Zondagsschool wordt gegeven, elke 2 weken om 10 uur in De Weme.


Project “Voedselbank Coevorden”

Het jaarlijkse project van de diaconie,  lopend vanaf startzondag  (20 september) tot aan de oogstdienst (8 november), is dit jaar voor de Voedselbank in Coevorden (Zuidoost Drenthe).  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Klaas van Urk 0524-552332


Een mens is niet zomaar een dingetje

Een mens is niet zomaar een dingetje, iets bloots.
Diep in dat dingetje verbergt zich iets groots.
Er woont een wonder in, iets ongelooflijk machtigs.
Een kind is meer dan alleen maar iets engelachtigs.
Ik weet niet wat het is, maar ik maak me sterk:
zo’n mensenkind is niet alleen maar mensenwerk.

Toon Hermans


Agenda

1-11-2020

10.00 uur Ds. H. Jumulet Erica


4-11-2020

20.00 uur Kerkenraadsvergadering


8-11-2020

10.00 uur Ds. Den Braanker Oogstdienst


15-11-2020

10.00 uur Ds. Den Braanker


22-11-2020

10.00 uur Ds. Den Braanker    Laatste zondag van het Kerkelijk Jaar


29-11-2020

10.00 uur Mevr. J. Maatjes OosterhesselenHuwelijksjubilea en Verjaardagen de komende week

27-10-2020

Mevr. G. Lamberts-Hegen Hoofdstraat 138, 7755 NN Dalerveen    85 jaar


31-10-2020

Mevr. B.F. van Beijnum Donkerbroek      Kolkakkers 63, 7751 DL Dalen    85 jaar