De traditionele inzamelingsactie aan het begin van het kerkelijk jaar was dit keer ten behoeve van de Voedselbank in de gemeente Coevorden.

Vanaf de Startzondag op 20 september tot en met de Oogstdienst op 8 november stonden bij de uitgangen in de kerk speciale collectebussen opgesteld.

Dat de gemeenteleden van Dorpskerk Dalen de voedselbank  een warm hart toedragen, bleek uit het mooie resultaat.

Woensdag 11 november mocht Klaas van Urk namens de diaconie aan de blij verraste mijnheer Schipper een cheque overhandigen ter waarde van 1379 euro.

Ook de andere medewerkers van de voedselbank waren zichtbaar in hun nopjes met dit mooie bedrag.

Het geld zal worden besteed aan noodzakelijke producten die niet of nauwelijks via de reguliere kanalen binnenkomen.

Daags na de overhandiging ontvingen wij van dhr. Schipper de volgende mail:

 

Ik wil u en alle leden van uw kerkgenootschap nogmaals heel erg bedanken voor het genereuze bedrag welke wij mochten ontvangen.

Ik vind het nog steeds heel bijzonder dat er mensen zijn die hun hart laten spreken en aan hun medemensen denken.

Dat is, juist in de huidige moeilijke tijd, heel verrassend en bewonderenswaardig.

Wilt u s.v.p. onze dank aan een ieder overbrengen ?

 

Met vriendelijke groeten,

 

Henk Schipper

Voedselbank Zuidoost Drenthe.