Naar aanleiding van 1 Korintiërs 15

Het is niet overdreven om te zeggen dat we, staande aan het begin van een nieuw jaar, stuk voor stuk verlangen naar een wereld waarin het goed is om te leven. Een wereld waarin mensen om elkaar geven en elkaar helpen als het moeilijk is! Een wereld ook met een kerk die open, gastvrij en één is! Een kerk die waarmaakt wat ze zegt en een vluchtheuvel is voor velen! Er is veel goeds en moois in deze wereld: we ervaren het leven als een geschenk, als zinvol, als bedoeld. We genieten van de natuur, van de mensen om ons heen, van alles wat ons gegeven wordt!

Maar er is, zo weten we, ook veel verdriet, lijden en onvolmaaktheid. We hebben een heel moeilijk jaar achter de rug. Velen ervaren lichamelijk, psychisch en economisch de gevolgen van de pandemie. Op verschillende plaatsen in de wereld worden mensen onderdrukt, vervolgd, lijden honger, gaan gebukt onder uitbuiting en armoede! Er worden oorlogen gevoerd, de natuur wordt verwoest, er sterven dagelijks mensen. Het kan vragen oproepen als: in wat voor een wereld leven we eigenlijk?  Zal het hier op deze prachtige maar turbulente aarde ooit beter worden? Ziekte en dood, moord en doodslag, verslaving en geweld, misdaad en onrecht …… waar gaat het heen? Is er nog ruimte voor positief denken?

En komt er iets terecht van alle mooie woorden en goede voornemens of moeten we iedere keer weer de strijd aangaan om het goede te bevorderen, om te bewaren en te bewaken wat ons gegeven wordt? Je ziet mensen die zich terugtrekken op hun eigen kleine wereld, op hun werk, in hun eigen kleine kring of alle contact met die grote boze wereld uit de weg gaan.

In de geschiedenis van de kerk is het maar al te vaak voorgekomen dat men zich uitsluitend concentreerde op het zielenheil, los van deze wereld. Het gaat, zo werd en wordt dan verkondigd, alleen om de ziel! Het lichaam is de kerker waaruit de ziel bevrijd moet worden. De wereld doet er niet toe. Die laten we achter ons! Zo wordt gedacht…. maar toch is dat geen bijbels denken!

Het gaat de Schepper om zijn wereld, om lichaam en ziel, om mens-zijn, om leven, leven in het hier en nu. Daarom moeten we het leed in deze wereld onder ogen durven zien en daar ook, zoveel als in ons vermogen ligt, proberen aan mee te helpen om dat te veranderen.

We verlangen naar een wereld met geluk, vrede en liefde. We beseffen dat de wereld door de Schepper goed bedoeld is, maar we weten ook dat wij die wereld niet zelf kunnen maken. Al moeten we er wel met alle macht en kracht aan werken!

Het Evangelie houdt de belofte in van een goede wereld, een wereld die doortrokken is van de Geest van God. Paulus spreekt in hoofdstuk 15 van zijn eerste brief aan de Korintiërs over Christus die de dood heeft overwonnen. Jezus zal de macht van de dood definitief verslaan en God zal alles in allen zijn. Het aardse, het natuurlijke is het sterfelijke, het vergankelijke ….. maar het hemelse is het geestelijke, het eeuwige, het onvergankelijke.

Paulus spreekt de Korintiërs aan als “mijn geliefde broeders en zusters”: samen de dingen van het Koninkrijk van God leren verstaan schept een sterke band. Hen en ook ons vermaant hij om bij het geloof in de opstanding blijven en je daar niet van af te laten brengen. Juist ter wille van de verwachting van de opstanding moeten we het vele dat er in de gemeente te doen is van harte en goed doen en mogen we weten dat al onze moeite niet tevergeefs is. Het werk zal vrucht dragen. De toekomst van God werpt zijn licht vooruit, werkt motiverend. God maakt alles onvoorstelbaar nieuw. Dat is het vooruitzicht waarop wij voortdurend onze hoop mogen bouwen.

Het Evangelie omvat een geheimenis: doden zullen opstaan, mensen zullen veranderd worden, mensen zullen onvergankelijk leven. Daar mogen wij naar uitzien en op grond daarvan proberen wij standvastig te zijn in dit geloof en onze taak in de gemeente, in ons gezin, op ons werk, in deze wereld uit te voeren. Ik hoop voor iedereen: een heel goed nieuw jaar!

 

Meditatie kerkblad januari 2021

 Ds. Peter den Braanker

  • Op de pagina <Bezinning>in het menu Beleving, op deze kerkwebsite, vindt u meer meditatieve artikelen.

Gedachten beleven bij het zeegezicht van Schiermonnikoog…..

In het menu <Beleving>, kun je diverse (geloofs-)zaken delen met anderen, wat je kan inspireren en kracht geven, maar ook kan bemoedigen en troosten. Deze rubriek wordt regelmatig aangevuld en verandert, dus het is de moeite waard om regelmatig deze menu’s op onze kerkwebsite te bezoeken.

In de volgende menu’s kunt u de verschillende geloofszaken ‘beleven’: