Bron: Website Protestantse Kerk Nederland

Afgelopen week sprak ik met enkele kerkenraadsleden over ‘gemeenschap zijn’. In die gesprekken kwam naar voren dat het lastig is om het gevoel vast te houden dat we deel uitmaken van een geloofsgemeenschap. We leven allemaal in onze eigen ‘bubbel’ en het lukt steeds minder om elkaar in het oog te houden. Alleen op sleutelmomenten, zoals een begrafenis, ontmoet je gemeenteleden die je lang niet hebt gezien. Een van de ouderlingen merkte op zich wel bewuster te zijn geworden van de ‘mooie, kleine ontmoetingen’ bij het boodschappen doen bij de buurtsuper of het overhandigen van de bloemen van de kerk bij gemeenteleden aan de deur. “Kleine ontmoetingen om elkaar te kunnen spreken. Juist op dit soort momenten merk je dat we er voor elkaar mogen zijn.”

Bijbelteksten delen

Veel dorpskerken weten op creatieve manieren verbinding te leggen met hun eigen gemeenteleden. Zo heeft predikant Riemer Praamsma van de Protestantse Gemeente Tjalleberd-de Knipe tijdens de eerste Lock Down een start gemaakt met zijn ‘Stille verbindings-app’. Bij zijn intrede in 2019 had hij van veel gemeenteleden hun mobiele nummer gekregen. “Toen de eerste kerkdienst niet door kon gaan, heb ik mijn gemeenteleden gevraagd om mee te doen in een verbindings-WhatsAppgroep. Iedere ochtend krijgen zo’n 80 gemeenteleden van mij een bijbeltekst en een gebed. Verschillende gemeenteleden reageren op deze berichten. Iedere avond wordt afgesloten met een avondsluiting.”

Het helpt om op deze manier met elkaar verbonden te blijven, ziet Praamsma. “Zo is er een kaartenactie gestart voor de ouderen in de gemeente en heeft een aantal gemeenteleden hun eigen psalm geschreven naar aanleiding van de bijbelteksten die in de ochtend gedeeld werden. Later heeft een van onze organisten deze op muziek gezet. We hebben ze gebruikt tijdens onze online diensten.”

Interactief online vieren

De Protestantse Gemeente Dronten heeft ervoor gekozen om het gemeente-zijn bewust vorm te geven in de kerkdienst. “Daar vind je de kracht van de gemeenschap”, aldus dominee Karolien Zwerver. “We willen geen registratie van een kerkdienst maar zetten ons in om écht online te kunnen vieren. Dit betekent dat we proberen zo veel mogelijk interactie te geven tijdens de kerkdiensten. Gemeenteleden kunnen met verschillende apps antwoord geven op vragen die in de preek gesteld worden. Ook kunnen ze gebedspunten aanleveren.”

Daarnaast kijkt Karolien Zwerver echt uit naar de ‘Bijbels culinaire avonden’. “Gemeenteleden kunnen een box met eten kopen, en krijgen daarbij een link waarin we met elkaar een Bijbels gerecht gaan maken. Tegelijk spreken we met elkaar door aan de hand van een aantal gespreksvragen én komt er een heerlijke maaltijd op tafel te staan.” Ze merkt dat er veel kracht zit in het samen doen. “Dat kan dus ook op afstand wanneer je samen dezelfde dingen doet. Of het nu koken of online vieren is.”

Deel uw ervaringen

Toch leven er in veel gemeenten ook zorgen. Kunnen we de gemeenschap bij elkaar houden? Hoe zal de kerk eruit zien als corona voorbij is? Om daarover van gedachten te wisselen organiseert de Dorpskerkenbeweging de komende maand, op 4, 8 en 11 februari om 15.00 en 20.00 uur, digitale netwerkbijeenkomsten rond het thema ‘gemeenschap in coronatijd’. U bent van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen. Spreek samen met leden van andere gemeenten over uw vragen en zorgen. Het delen van ervaringen helpt om nieuwe wegen te vinden.

Praktische voorbeelden en werkvormen vindt u op de website van de Dorpskerkenbeweging en in de facebookgroep.

Mark Schippers

Mark Schippers, dorpskerkenambassadeur en kerkelijk werker in Akkrum

  • Hebt u vragen en/of opmerkingen over dit artikel, graag u reactie via het <contact>menu op deze Kerkwebsite.