Nieuws van onze kerkwebsite

(Te lezen in het aprilnummer van ons kerkblad ‘De Zandloper’.)

Bron: Website Protestantse Kerk Nederland >  https://www.protestantsekerk.nl/thema/visienota-van-u-is-de-toekomst/

-De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Je levenslust. Iemand die voor je kiest, die jou liefheeft. Ervaringen die het leven van alledag kleur geven: van een fascinerende zonsopgang tot de hartelijke woorden van iemand in je omgeving. Het zijn de kleine en grote verrassingen die het leven glans geven. Je kunt ze zelf niet organiseren, je ontvangt ze. De kerk is bij uitstek een plek van zulke verrassingen. Ervaringen die je dankbaar stemmen. Liefde en genade van God worden ons aangezegd. De liefde is geduldig en vol goedheid. Wat er ook is gebeurd of aan welk kwaad je ook debet bent, je mag uit genade opnieuw beginnen. In de kerk leven we van wat we ontvangen. Genade is de grondtoon en daarnaast hoort ook de verbinding en ontmoeting die ons troosten en begrip geven.-

De visienota – ‘Op weg naar 2025’- verwoordt waar de Protestantse Kerk zich, in deze tijd en situatie, toe geroepen weet. Het is geen beleidsplan maar een inhoudelijke plaatsbepaling. Ze geeft focus en biedt perspectief voor kerk-zijn in de huidige Nederlandse context. Ze maakt inzichtelijk in welke richting de Protestantse Kerk zich in de komende jaren wil ontwikkelen. Ze is mede tot stand gekomen in gesprek met jonge gemeenteleden, kerkenraadsleden, predikanten en theologen uit het hele land. Classes hebben hun reactie gegeven op de concepttekst.

We leven in één van de welvarendste landen van de wereld en hebben al ruim zeven decennia van vrede achter ons. Er is alle reden tot dankbaarheid. Toch knaagt bij velen een gevoel van onbehagen. Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht’, verzucht de gemiddelde Nederlander. Bij het uitkomen van deze visienota maken we door het coronavirus de heftigste crisis sinds de tweede Wereldoorlog in vredestijd mee. Hierdoor worden we nadrukkelijker stilgezet bij wat de belangrijkste waarden in ons leven zijn. We weten nog niet of…  en hoe dit doorwerkt na de coronacrisis.

Grote maatschappelijke ontwikkelingen voeden het gevoel van onzekerheid. Dit is tot een onverwacht hoogtepunt gekomen door de gevolgen van Covid-19. We ervaren dat we maar zeer ten dele grip op het leven hebben. Regelmatig klinken er ook alarmbellen als het gaat over het voortbestaan van onze planeet. De geopolitieke machtsblokken bewegen zich grilliger dan voorheen, het schuurt in vertrouwde samenwerkingsverbanden als de EU. Het Europese beleid ten aanzien van vluchtelingen faalt. In eigen land kenden we voor de coronacrisis al tal van hoofdpijndossiers als stikstof, migratie, gezondheidszorg, onderwijs en vergrijzing. Velen hebben het gevoel de grip op de dingen te verliezen.

De kerk en andere georganiseerde religieuze verbanden lijken te verkruimelen. Tegelijkertijd telt ons land talloze zinzoekers en is er veel belangstelling voor filosofie, ethiek, en spiritueel leiderschap. Er wordt geput uit zeer diverse bronnen, heel individueel of samen met anderen. Velen zoeken naar een duiding en betekenis van de dingen die ons overkomen. Met name bij veel jongeren is er ook een verlangen ergens bij te horen.

Druk- druk- druk was tot voor kort de normaalstand van veel Nederlanders. Zeker de jongeren onder ons, ervaren een constante druk om het geluk te grijpen, om niets te missen en vooral om niet te falen. Stress is het gevolg, burn-out ligt op de loer. De coronacrisis veroorzaakt ook andere vormen van stress. Tegelijk ervaren heel veel mensen, in deze tijd, dat een bewuster leven met meer rust aanzet tot een ‘rijker’ leven met meer inhoud. Ook hier bij ons in Dalen.

Meer nieuws over deze visie, van de kerktoekomst, staat op onze kerkwebsite en op de site van de Protestantse Kerk Nederland.

Voor iedereen een verrassende en liefdevolle aprilmaand gewenst!

Webbeheerder, Petrus Hollenga

<Klik hier> voor meer nieuws hierover, op de website van de Protestantse Kerk Nederland.