Nieuws van onze Kerkwebsite; te lezen in de Zandloper van mei 2021

Bron: Website Protestantse Kerk Nederland

“De gebeurtenissen van de afgelopen weken laten zien dat het Bijbelse verhaal over lijden, sterven en opstaan van Jezus steeds opnieuw verteld moet worden. Omdat dit verhaal toont dat er ook een andere weg is en ons uitdaagt om het goede te doen. Het goede in de kerk, maar ook daarbuiten. De uitzending van de Passion laat ons dit goede zeer zeker zien.

Palmzondag laat dit jaar echter een wrange nasmaak na. Incidenten rondom kerken waar journalisten hun werk niet kunnen doen én vuurwerkbommen als reactie daarop. Een aanslag op geloofsgenoten in Indonesië. En ook: schrijfster Lale Gül die de druk niet meer aankan en stopt met kritisch schrijven over haar afkomst. En eerder deze maand: een nieuwe Tweede Kamer die diverser én verdeelder dan ooit lijkt. 

Anno 2021 lijkt het de normaalste zaak van de wereld om de onderlinge verschillen steeds verder uit te vergroten, om je eigen belang boven het algemeen belang te stellen en de ander om die reden vijandig tegemoet te treden. Polarisatie lijkt de norm, een vreedzame manier van samenleven zoeken verdwijnt naar de achtergrond. 

Contact blijven zoeken!

Een kerk die contact wil met haar omgeving, komt al snel voor vragen te staan als ‘hoe weten we wat er in de omgeving speelt?’ en ‘hoe kunnen we maximaal gastvrij zijn naar onze omgeving?’ maar ook ‘hoe kunnen we ons geloof begrijpelijk maken?’ Dr. Gert-Jan Roest (wetenschappelijk beleidsmedewerker PKN) vindt het een goed teken als deze vragen boven komen: ‘Dan is als kerk je blik echt naar buiten gericht!’ De kerk is geroepen om deel te nemen in de beweging van Gods liefde naar de mensen én de wereld. “Een missionaire kerk komt in beweging voor anderen namens God,” aldus Gert-Jan Roest. “Ze doet dat door te leven vanuit liefde, te handelen vanuit liefde én te spreken vanuit liefde.

De liefde en verbinding staat voorop. 

Als een kerk Gods liefde toepast in haar omgeving – is ze niet alleen aan het zenden, maar ontstaat een gezonde wisselwerking, immers: echte liefde komt van twee kanten en is geven en ontvangen. Roest hierover: “Als kerk luister je goed naar wat er leeft in je omgeving en ontvang je rijkdom terug.” Dat kan alleen als de kerk haar veilige afstand tot de omgeving opgeeft. “Precies zoals Gods liefde in deze wereld opereert. God zendt geen boodschap van afstand maar komt Zelf dichtbij, komt onder ons wonen en identificeert zich zozeer met ons dat zelfs afwijzing en lijden Zijn liefde niet doen bekoelen,” vervolgt dr. Roest. “Meedoen in die missie zal regelmatig diepe vragen en spanning opleveren. Dat zijn vragen die nooit weggaan en steeds weer roepen om wijsheid. Het is een avontuur dat uitnodigt tot experimenteren, maar ook tot onderling gesprek om een wijze weg te vinden. Toekomstgericht kerk-zijn betekent dat we als kerk open en van betekenis zijnde in onze omgeving aanwezig moeten zijn en blijven. Daartoe zullen we in een constructief onderling gesprek moeten blijven als kerk. Welkom in dit uitdagende avontuur, welkom in de kerk! Het gaat hier, naast het gesprek in de regionale, landelijke en wereldwijde kerk, ook om het gesprek in de lokale kerk, ook in onze Dorpskerk van Dalen.

Meer nieuws hierover staat op de site van de Protestantse Kerk Nederland.

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/gods-liefde-zichtbaar-maken-in-je-omgeving-hoe-doe-je-dat-als-kerk/

Voor iedereen een mooie en verbindingsvolle meimaand gewenst met, hoop ik, verrassende gesprekken!

Webbeheerder, Petrus Hollenga