Pinksterdienst

De voorganger van vanochtend is Ds. Den Braanker en de organist is Geert Meendering. Muzikale medewerking aan deze dienst zal worden verleend door Lammy van Urk, Sjouke van der Veen en Geert Meendering.

Tijdens de dienst zal er geen collecte zijn maar bij de uitgangen van de kerk staan collecteschalen.

Volgende week zondag 30 mei is er om 10.00 uur weer dienst. De voorganger zal dan zijn Ds. Den Braanker uit Dalen.


Groet van de Gemeente

De bloemen van de vorige week zijn gegaan naar: Dhr. D. Ziengs Oude Dalerveense straat  en een kaart is gezonden naar: Fam. Schiphorst-Haalwijde in Selkersgoorn.


We mogen weer naar de kerk                                                                                 

Hartelijk welkom, blij dat we elkaar weer zien! De dienst van eerste Pinksterdag, normaal al een feestelijke dienst, vandaag een bijzonder feestelijk gebeuren omdat we weer in onze oude Dorpskerk deze dienst kunnen vieren. We zijn heel blij dat we, aan het begin van deze pandemie, direct hebben geïnvesteerd in een goede beeld en geluidsverbinding, hierdoor hebben we niet alleen de zondagse diensten maar ook uitvaarten “bij kunnen wonen”. En hiervoor zijn we ons technische team erg dankbaar, iedere zondag waren ze paraat. Maar niets is fijner dan elkaar weer in de ogen kunnen kijken. Zingen en koffie drinken na de dienst is nog een brug te ver maar we houden vertrouwen, ook dat komt weer! En zo hebben we, ook als kerkgangers, kunnen leren van een Cruyfiaans gezegde: “ Ieder nadeel hep zn voordeel”, want we waarderen zo weer iets wat we als de meest normale gang van zaken zagen, gewoon op zondag naar de kerk.                                                      Weest allen weer zeer welkom!

Hanneke Koops-Schepers,  voorzitter kerkenraad.  


Agenda

30-5-2021

10.00uur Ds. Den Braanker


6-6-2021

10.00 uur Ds. Den Braanker


13-6-2021

10.00 uur Ds. De Boer-Knegt    Dalen


20-6-2021

10.00 uur Dhr. A. Metselaar Hoogeveen


27-6-2021

10.00 uur Ds. Den Braanker  Viering Heilig Avonmaal