-Te lezen in de Zandloper van sept. 2021 en op de site van de <Protestantse Kerk Nederland>

*In Zwitserland blijven de gletsjers aan een onrustwekkend tempo smelten. Ook de sneeuwophoping op de grootste Alpengletsjer is nog nooit zo laag geweest. Dat blijkt uit een studie die onlangs werd gepubliceerd door de Zwitserse Academie der wetenschappen. De gletsjers verloren dit jaar 2 procent van hun volume. De voorbije 60 jaar verloren de Zwitserse gletsjers evenveel water als de Bodensee. Dat Zwitserse meer is op zijn breedste punt 63 kilometer breed. Wetenschappers maken zich vooral zorgen over de grootste gletsjer van Zwitserland en van de Alpen, de Aletschgletsjer. Al iets meer dan 100 jaar wordt de sneeuwophoping daar gemeten, ‘maar afgelopen jaar was de laagste ophoping ooit’. Er wordt gemeten op 3.466 meter hoogte, waar er altijd sneeuw ligt. Nu ligt er zelfs op deze grote hoogte weinig sneeuw. Dit is zeer slecht nieuws voor deze grote gletsjer……

In augustus 2021 verscheen het nieuwste rapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Het rapport maakt duidelijk dat verdere opwarming van de aarde tot nog grotere veranderingen in het klimaat leidt. Snelle en ingrijpende maatregelen zijn nodig om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen drastisch te beperken.

Het klimaatrapport maakt pijnlijk duidelijk dat de mens Gods goede schepping aan het vernietigen is. Al in het eerste Bijbelboek lezen we dat God de aarde en alles wat daarop leeft schiep en zag dat het goed was. De mens is onderdeel van Gods goede schepping. De eerste opdracht van God aan de mens is om de aarde te bewerken en te bewaren. Dat is wat anders dan erover heersen en haar uitbuiten. Anders gezegd, zoals te lezen in Psalm 104: zouden wij niet zo met de aarde om moeten gaan zodat de Schepper blij en trots kan blijven op zijn kunstwerk? Duurzaamheid is onlosmakelijk verbonden met rechtvaardigheid. Het zijn vooral de armsten van de wereld die lijden onder deze veranderingen. Kwetsbaarder als ze zijn voor de negatieve gevolgen van de klimaatverandering terwijl zij over minder middelen beschikken om de geleden schade op te vangen. Vorig jaar werd bijvoorbeeld Zuid-Soedan geteisterd door overstromingen, de oogst werd weggevaagd en vee, een belangrijke bron van inkomsten, is verdronken. Op dit moment dreigt daar, mede door deze overstromingen, een enorme hongersnood.

*Ondanks de media-aandacht voor klimaatverandering in de afgelopen jaren is er te weinig veranderd in de levensstijl van mensen. Individueel en collectief hebben we in een onmogelijke droom geleefd.

Het IPCC-rapport laat zien dat het tijd is dat we die droom laten varen. Duurzaamheid en klimaat zijn de komende tijd belangrijke thema’s voor de Protestantse Kerk in Nederland.

Het werk van onze kerk en haar leden moet bestendig en toekomstgericht, ofwel duurzaam zijn. We worden – nog sterker dan voorheen – geroepen de trouw van God aan Zijn schepping te weerspiegelen. In ons omgaan met elkaar én….  met de aarde.