Op zaterdag 14 mei is er weer “Bijbels Koken”. Om verschillende redenen is het dit keer op een zaterdag. We hopen dat dat geen bezwaar voor u is. Een deelneemster verwoordde het als volgt: “Op alle dagen smaakt het eten even lekker!” Degenen die mee willen helpen met koken zijn om 15.00 uur welkom in de Weme.

Om 18.00 uur gaan we aan tafel. Er zal een kleine bijdrage in de kosten gevraagd worden. In verband met het inkopen doen vragen wij u om zich van tevoren op te geven! U kunt dit doen bij mij of Jeannet. Mondeling, per telefoon of e-mail! Tel. 551251 of e-mail: den.braanker.pa@kpnmail.nl.

U bent weer hartelijk welkom om mee te koken en/of mee te eten!

Ds. Peter den Braanker