WELKOM

Mededeling van de kerkenraad

De grote filosoof J. Cruyff bedacht het: “Ieder nadeel hep z’n voordeel”. Het voordeel tijdens de Corona epidemie was natuurlijk dat we het technisch in onze kerk heel snel konden realiseren om zowel geluid als beeld van de zondagsdiensten in onze kerk te kunnen verzorgen via de kerkzender. En nog van goede kwaliteit ook. Heel veel mensen (over de hele wereld!) hebben hier met plezier gebruik van kunnen maken. We blijven de diensten ook nu gewoon uitzenden zodat op afstand meegeleefd kan worden.

Nu we echter in een andere fase zijn aangekomen, de corona maatregelen teruggedraaid zijn en we gelukkig weer wat meer mogen en kunnen, zien we echter ook een nadeel van deze nieuwe technieken. Mensen vinden het inderdaad gemakkelijk om lekker thuis, met een kopje koffie erbij, en zo nodig op een zelf te bepalen tijdstip, de dienst te beluisteren. Echter: er is in een kerkdienst ook iets wat je alleen meekrijgt als je samen met anderen in onze eeuwenoude kerk samenkomt. In dat gebouw waar al zoveel jaren door veel mensen geloof is beleden, vreugde, hoop en verdriet is gedeeld en is gebeden. Samen zingen en contact hebben voegt iets belangrijks toe. En natuurlijk ook samen koffiedrinken na de dienst en bijpraten, zien hoe het met je medemens is. Daarom hierbij een oproep om, zo mogelijk, de dienst op zondag weer ín onze kerk bij te wonen.

Iedereen is zeer van harte welkom en er is genoeg ruimte om, desgewenst, afstand te houden. We passen daarom een spreuk die u allen vast bekend is een beetje aan:

Beleef het mee in Dalen, ook in onze mooie kerk!

Hartelijke groet namens uw kerkenraad en graag tot ziens!

Hanneke Koops, voorzitter