Feest van de Geest is een ontmoeting tussen Beeldende Kunst, Pinksteren en Architectuur van Kerkgebouwen.

Openingstijden in 2022!!

Kerken geopend van 13.00 – 17.00 uur

Dorpskerk Dalen

In de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren zijn kerken open voor het publiek. Kunstenaars presenteren en exposeren nieuw gemaakte kunst, geïnspireerd op het Pinksterfeest en de architectuur van kerkgebouwen. De open kerken zijn een speelse en beeldende inspiratiebron voor mensen die op zoek zijn naar hedendaagse kunst, cultuurhistorie, vormen van spiritualiteit, geloof, zingeving en recreatieve ontspanning.

Dit prachtige evenement maakt, vanuit het Pinksterfeest, als feest van inspiratie, een verbinding met die hedendaagse kunst. Daarmee door beeld, woord en klank bij mensen tot de verbeelding te laten spreken.

Het geheel biedt kansen tot vernieuwing en verbreding onder predikanten, gemeenteleden, vrijwilligers, kunstenaars en bezoekers. Bovendien vindt er een vernieuwende communicatie plaats tussen woord, beeld en klank die de “zender en de ontvanger” nieuwe mogelijkheden biedt tot kennis en begrip.
Deze tiende keer, mag de Geest van het Feest door het hele land trekken. Het visioen is dat in de toekomst in alle provincies kerken en kunstenaars mee gaan doen, te beginnen in 2022.


Klik hieronder voor info over de kunstenaars in onze Dorpskerk van Dalen.

<Marijke Reijs    Werk: Schilderijen>

 

<Janny Scheerhoorn   Werk: Keramiek>


Ds. P. den Braanker, Dorpskerk Dalen.

Thema: “In vuur en vlam”

Feest van de Geest 2020

Enkele opmerkingen bij het thema:

Het Feest van de Geest wordt gehouden tijdens Hemelvaart en Pinksteren 2020.

Pinksteren staat voor enthousiasme, inspiratie, bezieling en creativiteit.

Pinksteren is het feest van de eenheid in de verscheidenheid en het bindmiddel dat mensen samenbindt en elkaar doet verstaan. In alle veelkleurigheid wordt gezocht naar de eenheid. Niet op de manier van: “wij hebben de Geest en jullie niet”! Het is grens-overschrijdend en taal-overschrijdend!

Enthousiasme werkt aanstekelijk en wil zich wereldwijd verspreiden (zoals de zaadjes van een paardenbloem overal heen worden geblazen).

Vandaar dat Pinsteren van oudsher ook een zendingsfeest is. De Geest wil zich verspreiden.

Enthousiasme voert de boventoon en zet aan tot liefde en geeft kracht elkaar te helpen. Liefde wordt zichtbaar, hoorbaar en voelbaar.

Pinsteren maakt van een groep verweesde mensen een lerende, vierende, helende en dienende gemeenschap (zie het boek Handelingen). De luiken en de deuren gaan open!

Beelden: een bron van inspiratie, een golf van bezieling, een windvlaag van enthousiasme. Als een lopend vuurtje, iets/iemand nieuw leven inblazen, een stormachtig begin, een kalme bries. Het koude hart smelt en wordt zacht en open. De geest krijgen, het borrelt, het gloeit, het stroomt, het sprankelt!

Waar vuur is is warmte. Vuur werd vroeger (maar niet alleen toen) gebruikt om te verwarmen, eten te koken en bescherming te bieden tegen wilde dieren. Vuur blijft iets ongrijpbaars, heeft iets fascinerends. We kunnen urenlang naar de vlammen in de haard kijken. Vuur heeft een geweldige kracht in zich, vuur kan verwarmen maar ook verwoesten. Het beschermende kan omslaan in het vernietigende.

In Exodus 3 horen we van de ontmoeting tussen God en Mozes bij de brandende braamstruik. Het vuur verteert niet maar brandt op betrokkenheid en liefde. Het is het teken van verbondenheid en verbond.

Citaat uit de krant waarin het thema terugkomt: “Een bekende Noord-Ierse voetballer, waarop een liedje is gemaakt, zette een hele natie in vlam en vuur. Hij groeide uit tot een cultheld, maar op het veld siste er nog slechts een waakvlammetje bij de spits!”