MEDEDELING VAN DE KERKENRAAD

Juli – augustus 2022

Zoals u in het zondagsrooster van Ds. Den Braanker, in de Zandloper van juli/augustus, misschien al heeft gelezen: Op zondag 3 juli mogen we nieuwe ambtsdragers verwelkomen en nemen we formeel afscheid van mensen die zich jaren voor onze kerk in een functie hebben ingezet. Bé Salomons is vanaf 2004 ouderling-kerkrentmeester en Henk Kortman trad in 2010 toe tot de diaconie. Ze hebben zich alle twee jarenlang en met veel inzet, aandacht, deskundigheid en plezier ingezet voor onze kerk en dat is zeer gewaardeerd. Vanzelfsprekend is er in al deze jaren veel veranderd, zowel in onze kerk alsmede in onze kerkelijke beleving, met daarbij diverse predikanten over al deze jaren. Gebleven is gelukkig de plezierige omgang met elkaar in zowel de kerk als in de kerkenraadsvergaderingen. Bé en Henk: Nogmaals heel veel dank voor jullie brede inzet!!

Gelukkig kunnen we ook nieuwe mensen verwelkomen en dat zijn voor de Diaconie Henk Maat en voor de Kerkrentmeesters Wim Houkes. Fijn dat jullie je in deze functies willen inzetten voor onze Dorpskerk en een heel goede tijd gewenst.

Dan het volgende: Wij nodigen u als leden van onze kerk uit voor een Barbeque
Dit festijn zal plaatsvinden op vrijdag 22 juli vanaf 17.00 uur in de pastorietuin achter “de Weme”. Omdat we door Corona al enkele jaren geen gemeenteavond of bazaar hebben kunnen houden en de kerkdiensten daardoor vaak op afstand via de kerkzender zijn gevolgd, zijn we toe aan wat meer persoonlijk contact. U kunt zich opgeven voor deelname aan deze BBQ tot 10 juli via mijn mailadres: koopshakstee@gmail.com of via inschrijving op de lijst die zondag 26 juni, 3 juli en 10 juli in de kerk zal liggen. De kosten zijn € 10,00 per persoon, op de avond zelf te voldoen. We hopen op 22 juli veel van onze leden te kunnen treffen in een gezellig samenzijn!! Bij voorkeur met stralend weer, maar gelukkig hebben we “de Weme” op achterhand. Zeer van harte Welkom!!

En u bent allen ook van harte welkom, op de zondag na deze BBQ, in de reguliere zondagsdienst om 10.00 uur in onze Dorpskerk. Wel een bijzondere dienst want deze zondag gaat onze emeritus predikant Ds. Den Arend voor in de dienst, en dat zal dan de laatste keer zijn dat hij een preekdienst verzorgd. Hij heeft ervoor gekozen om te stoppen met preken en die laatste preek wil hij dan houden in de kerk van Dalen, de gemeente waar hij het langst (17 jaar) als predikant verbonden is geweest. Dat waarderen wij vanzelfsprekend zeer! (en eigenlijk vinden we dat natuurlijk ook terecht…)

Misschien is het u opgevallen: sinds het Feest van de Geest, met Pinksteren, staat er een prachtig schilderij in de kerk, momenteel tegenover de preekstoel boven de banken. Dit werk hebben we cadeau gehad van de kunstenares Marijke Reijs. Het schilderij heet “Aangetaste Wereld”. Deze naam is gekozen met het oog op de wereld van dit moment, met oorlog, klimaat problemen, bosbranden en veel wat zorg geeft. Heel fijn dat ze dit kunstwerk aan ons heeft geschonken. Dank daarvoor.

Verder hebben we van de familie Wierts een statenbijbel ontvangen. Deze bijbel met mooie tekeningen komt uit de familie en zal, afgewisseld met de andere statenbijbel van onze Dorpskerk, afwisselend op de avondmaalstafel of op de kast bij de linker (“Dalerveense”) uitgang liggen. Een heel mooi exemplaar, ook hiervoor zijn we dankbaar.

Als kerkenraad wensen we u allen een goede en gezonde zomer en we hopen veel van u te mogen ontmoeten op onze BBQ. Graag tot dan!

 

Hanneke Koops, voorzitter kerkenraad