Wij nodigen u als leden van onze kerk uit voor een BBQ.

Dit festijn zal  plaatsvinden op vrijdag 22 juli vanaf 17.00 uur in de pastorietuin achter “de Weme”. Omdat we door Corona al enkele jaren geen gemeenteavond of bazaar hebben kunnen houden en de kerkdiensten daardoor vaak op afstand via de kerkzender zijn gevolgd, zijn we toe aan wat meer persoonlijk contact.

U kunt zich opgeven voor deelname aan deze BBQ tot 10 juli via mijn mailadres: koopshakstee@gmail.com of via inschrijving op de lijst die zondag 26 juni,  3 juli  en 10 juli in de kerk zal liggen. De kosten zijn € 10,00 per persoon, op de avond zelf te voldoen.

We hopen op 22 juli veel van onze leden te kunnen treffen in een gezellig samenzijn!!  Bij voorkeur met stralend weer, maar gelukkig hebben we “de Weme” op achterhand.

Zeer van harte Welkom!!

Als kerkenraad wensen we u allen een goede en gezonde zomer en we hopen veel van u  te mogen ontmoeten op onze BBQ. Graag tot dan!

Hanneke Koops, voorzitter kerkenraad.