Zondag 6 november 2022 Oogstdienst

m.m.v. Christelijk Mannenkoor Stadskanaal

In de Oogstdienst herdenken en danken wij voor alles wat wij mogen ontvangen. De oogst van de gewassen van het afgelopen jaar. Maar de oogst gaat uiteraard niet alleen over het graan en de groenten, er zijn zoveel dingen in het leven waar men dankbaar voor kan zijn.

Deze dag staat voor alles wat wij mochten ontvangen; voor de wereld waarin de kinderen hier opgroeien, maar ook voor onze talenten die we hebben gekregen én voor de ontmoeting en aandacht die je krijgt van de ander.

In deze speciale dankdienst wordt er medewerking verleent door het Christelijk Mannenkoor Stadskanaal. Dit heel bekende koor uit Stadskanaal is opgericht in 1938 en komt al jaren op bezoek in de Oogstdienst in de Dorpskerk van Dalen. Het koor staat bekend om haar prachtige harmonieuze zang en muziek en is landelijk bekend door haar medewerking aan diverse radio- en televisieprogramma’s. De muzikale leiding is in handen van dirigent Harold Kooij en het koor wordt begeleid door organist Ronald Knol.

Iedereen is van harte welkom!