Prachtig resultaat: DuoFietsen – werkgroep Dalen € 1730,00

Ieder najaar is er in de Dorpskerk van Dalen het Diaconieproject. Dit is een gekozen  goede-doelenproject, dat wel wat extra steun kan gebruiken.

Tijdens de projectweken van half september (Startzondag) t/m begin november (Oogstdienst/zondag) wordt er iedere week gecollecteerd voor deze actie.

Dit najaar begon het diaconie-project op zondag 25 september en is bestemd voor de stichting Duofietsen-Werkgroep Dalen en eindigde op zondag 6 nov.

Duofietsen is plezier voor twee!

Het doel is om, naast een goede beweging, samen te genieten van de natuur en het persoonlijke contact. Wat doen de Duo-fietsers nu precies op zo’n fietsmiddag? In de periode medio april tot eind oktober wordt er 3 keer per week gefietst op maandag, woensdag en vrijdagmiddag. Tweeëntwintig vrijwilligers staan dan om half twee klaar, om de deelnemers met de duofiets, van huis te halen. Twee of drie fietsen leggen een route af van 15 tot 20 km. Onderweg is er ruimte voor een kopje koffie of thee (op kosten van de deelnemers). Iedereen die niet zelfstandig kan of mag fietsen kan deelnemen ongeacht de leeftijd. Wat is dit mooi, om samen te genieten van de omgeving en van het onderlinge contact.

Dit Diaconie-project, heeft het prachtige resultaat opgeleverd van € 1730,-

Vrijdag 18 november heeft diaken Klaas van Urk, van de Daler Dorpskerk, de cheque overhandigd aan  Yt Beek en Feddie Zomers van de stichting Duo-Fietsen. Ze waren blij verrast en dankbaar voor het geweldig mooie bedrag. Duo Fietsen is samen, met elkaar,  bewegen en genieten van de natuur én het persoonlijke contact, wanneer dit niet meer mogelijk is.

Een project wat je zeer zeker geslaagd mag noemen!

Alle gevers heel hartelijk bedankt!