VOEL JE WELKOM IN DE DORPSKERK DALEN

Allemaal hartelijk welkom bij de Taizéviering, in onze eeuwenoude Dorpskerk van Dalen. Op de avond van de Derde Advent begint deze ingetogen viering om 19.00 uur en heeft in deze tijd van verwachting, als thema ‘Stilte en Liefde’.

Taizé – De waarde van de stilte:

Christus zegt: “Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.” Wij hebben stilte nodig om deze woorden tot ons te laten komen en om ze in praktijk te brengen. Wanneer we gejaagd en vol onrust zijn, hebben we zoveel argumenten en redenen om niet te vergeven en niet al te makkelijk lief te hebben. Maar zijn we in ‘Rust’, dan verdwijnen al die redenen als sneeuw voor de zon. Misschien vermijden we soms de stilte en hebben we liever lawaai, woorden of vormen van afleiding van welke aard ook. Immers, de innerlijke vrede is een riskante zaak: hij maakt ons leeg en arm, hij ontregelt bitterheid en gevoelens van opstandigheid, en leidt ons naar een vorm van zelfgave. Op een nederige maar trefzekere manier brengt de stilte ons tot liefde.


Een Taizéviering heeft een meditatief karakter en is ontstaan in het Franse dorpje Taizé (Bourgogne). Taizé-liederen worden afgewisseld met stiltes en korte teksten. Een Taizé-viering is een korte viering, met weinig gesproken woorden, stiltes en veel zang. Centraal in deze oude kerk is de tafel met het ‘Licht’. De kaarsen, de lichtjes, allen het symbool voor het licht dat het duister overwint.

Iedereen is van Harte Welkom in deze ingetogen Taizé-viering.

Dorpskerk van Dalen  –  Hoofdstraat 25