Allemaal van harte welkom op deze zondagmorgen in de Dorpskerk van Dalen. Op deze (alweer) laatste zondag van de maand gaat voor: Ds. Bernadette de Groot, uit Zweeloo. De organist is Geert Meendering.

Het lied van de maand  is in de maand januari: Lied 499 “Nu gaat de hemel open, de aarde raakt in bloei”

Iedereen is van harte welkom om na de dienst, achter  in de kerk, samen een kop koffie/thee te drinken om elkaar samen te ontmoeten en na te praten.


-Dienst volgende week zondag:

Op zondag 5 februari vieren wij in onze Dorpskerk het Heilig Avondmaal. In deze dienst van brood en wijn, gaat voor Ds. Peter den Braanker. De organist is dan Geert Meendering uit Borger. Aanvang: 10 uur.


 -De Collectes van vandaag:

Tijdens de dienst is er geen rondgangscollecte. Bij de uitgangen zijn er de schalen voor de diaconie (Jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk} én voor de kerk. Omdat het alsmaar moeilijker wordt contant geld te storten, vragen wij u zoveel mogelijk met collectemunten uw gift te geven. Verkrijgbaar aan de Mr. Cassastraat 62 in Dalen. Tel. 0524 795028.


-Om alvast in de agenda te zetten:

De Activiteitencommissie organiseert het jaarlijkse stamppottenbuffet op zondagmiddag 19 februari. Tal van vrijwilligers bereiden een smakelijke maaltijd. Zij trakteren ons op Stamppot Boerenkool, Hutspot, Andijvie of Stamppot Zuurkool.  En natuurlijk is er volop gelegenheid om bij te praten. Op de Avondmaalstafel ligt hiervoor een intekenlijst. Fijn, dat het na de Corona-jaren nu eindelijk weer kan.


-Wereldlepradag 29 januari:

De Werelddag voor lepra vindt elk jaar plaats op de laatste zondag van januari. In India altijd op 30 januari, de sterfdag van Mahatma Gandhi. In 2023 valt de laatste zondag op 29 januari. Het doel is om aandacht te vragen voor deze vreselijke ziekte. Geen lepra-besmettingen meer in 2040. Dat klinkt niet alleen heel mooi, het is ook een haalbaar én realistisch doel. Uw donatie maakt het verschil. Met uw gift kunnen we zo snel en zo veel mogelijk mensen opsporen, testen en behandelen. Zo voorkomen we verdere besmetting.  https://www.leprastichting.nl/wereldlepradag2023/


Autodienst:

 Volgende week zondag 5 februari kunt u Geertje Goelema bellen voor de autodienst. Graag uiterlijk een dag van te voren. Geertje haar tel.nr. is 0524 550556


-Herinneringen:

Herinneringen zijn om te koesteren

gedachten hoe het was

herinneringen die je deelde

over het leven wat er eens was.

Toch komen herinneringen altijd weer terug

over een lach én over een traan,

want dat hoort bij het leven

wat wij als mensen zijn gegaan.


-Een groet van de gemeente:

Vorige week zondag 15 januari, waren de bloemen voor de fam. Lanting aan de Waag 5, in Dalen. Een kaart, met groet van de gemeente, is gestuurd naar dhr. A. Zwiers, aan de Gluvinksweg, Dalen.


-Wat is nu precies kerkbeheer?

De kerk is meer dan de zondagse eredienst. De kerk is ook gewoon een organisatie die gerund moet worden. In de Protestantse Kerk heeft elke zelfstandige gemeente een college van kerkrentmeesters die de financiële en facilitaire zaken behartigt. Het zakelijke bestuur dus, de beheers-kant van de kerk. Dat doet het college in samenspraak met de kerkenraad die het integrale kerkbestuur vormt en eindverantwoordelijk is voor het geheel, inhoud én organisatie.    Bron: PKN


 Agenda                             

Zondag 12 februari   –  10.00 uur

Ds. Peter den Braanker


Zondag 19 februari  –  10.00 uur

Ds. Peter den Braanker 


Zondag 26 februari  –  10.00 uur

Ds. H Veltman uit Almelo