Net als in het bedrijfsleven wordt er in de kerk ook veel samengewerkt; onder het motto ‘Samen kom je verder’.  Dit gaat niet zonder goede communicatie en motivatie. Samenwerken in de kerk betekent ook dat je elkaar soms een duwtje in de rug geeft of uitdaagt. Hoe doe je dat op een prettige en effectieve manier? Volgens gedragswetenschapper Ben Tiggelaar is het belangrijk om rekening te houden met de vijf basisbehoeften van mensen. Een interessant artikel van de Protestantse Kerk Nederland, over effectief samenwerken:

Bron: #protestant – magazine Protestantse Kerk

Vijf tips om mensen te motiveren en

enthousiast te maken voor taak in de kerk

Bron: website PKN – auteur Ben Tichelaar

1.Onafhankelijkheid – We vinden het heel fijn om zelf te kunnen beslissen. Dat geeft een gevoel van vrijheid, een gevoel dat je niet onder druk wordt gezet. Volgens onderzoekers Edward Deci en Richard Ryan is autonomie een van de drie basisbehoeften van de mens. Wanneer een taak of een samenwerking tegemoetkomt aan zo’n basisbehoefte, dan motiveert ons dat.

2.Verbondenheid – Een tweede basisbehoefte is het opbouwen van positieve relaties met anderen. We vinden het fijn om gewaardeerd te worden, om samen dingen te doen en onze gedachten en gevoelens te delen. Het is belangrijk om tijd te investeren in onderling contact. Dat is niet slechts een leuk extraatje, maar een fundamenteel element in onze mens-zijn. En dus ook in de kerk. Kijk ook of je taken kunt toewijzen aan groepjes in plaats van aan individuen.

3.Bedrevenheid – Een derde basisbehoefte van mensen is je ‘bekwaam’ voelen. We doen graag dingen waar we goed in zijn en vinden het ook fijn om een klus tot een goed einde te brengen. Het is daarom verstandig om in een samenwerking rekening te houden met de sterke punten van mensen. In het bedrijfsleven, maar zeer zeker ook in de kerk.

4.Urgentie – Wanneer een probleem actueel is of een kans dreigt te verdwijnen, dan voelen we de drang om nú in actie te komen. De urgentie van een taak onderstrepen werkt, maar er zijn een paar valkuilen. Zo moet duidelijk zijn hóe we het probleem kunnen oplossen of de kans kunnen pakken. En het is met urgentie een beetje als met koffie. Eén kopje maakt je wat scherper. Maar teveel tegelijk leidt tot chaos in je hoofd.

5.Vooruitgang – Motivatieonderzoek laat zien dat er nog veel meer dingen zijn die mensen enthousiast maken. Denk aan: complimenten, elkaar helpen en cadeautjes geven. Een van de meest motiverende dingen is het ervaren van progressie. Wanneer we een stapje dichter bij een betekenisvol doel komen, dan geeft dat goede zin. Dus: bespreek regelmatig de progressie en maak deze zo mogelijk ook zichtbaar voor alle betrokkenen.

Ben Tiggelaar

Ben Tiggelaar

Bron: #protestant – magazine Protestantse Kerk